Dokumenty školy

Tisk Email

Šablony II : projekt, který je zaměřen  na  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu mimoškolních aktivit a spolupráci rodičů a žáků. 

 Projekt je realizován od 1.4.2019 do 31.3.2021. 

 V rámci  tohoto projektu jsou realizovány tyto šablony :

školní asistent, školní speciální pedagog, sociální pedagog , školní kariérní pedagog, tandemová výuka,  klub pro žáky,  doučování žáků, projektové dny v ŠD

 

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů - viz příloha

 

Ochrana oznamovatele viz přílohy


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter