Utouch quality
Dobrý den, přátelé :)

V tomto školním roce oslavila naše škola výročí 50 let od svého založení. Dárků jsme si nadělili hned několik!

Vítá vás Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace. Jsme sídlištní školou a náš školní vzdělávací program je nazván Kalokagathia. Škola je zaměřena na sport a všestranný rozvoj dítěte.

Slider

Informace pro rodiče

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Dle nového opatření MŠMT z 5.1.2021došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení. Na základě tohoto opatření nebude jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělávání. O konání či nekonání této zkoušky rozhodnou ředitelé škol. Zda zkouška proběhne či ne musí školy zveřejnit na své webové stránky nejpozději 8.3.2021.

Zkouška

...

 

                                                                                      Dle novelizace Školského zákona je distanční vzdělávaní povinné.

...

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 („Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách

 Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny

Provoz základních škol

  Je povolena osobní přítomnost:

...
Archiv informací

Školní novinky

Na ZŠ U Stadionu by realizován projekt Ježíškova vnoučata

Již po druhé se naše škola zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Tentokrát, jsme chtěli udělat radost Domovu seniorů Jířího Wolkera v Mostě. Žáci i učitelé celý prosinec mohli přispívat jakoukoliv peněžitou částkou. Vybralo se, neuvěřitelných 4 500,-Kč, které se proměnily v dárkovou poukázku. Ta byla předána do rukou jedné ze zástupkyň seniorů v domově paní Mgr. Ireně Štěpánkové a Mgr. Makovcové Lence. Tímto děkujeme všem,

...

STAVITELÉ MĚST A MOSTŮ, MALÝ ARCHITEKTI A INŽENÝŘI

Z prvňáčků a druháků na 3. ZŠ v Mostě se tento týden díky Malé technické univerzitě stali stavitelé, inženýři a architekti. Společně s lektorkami a pedagogy se učili pravidla pro stavbu mostů, měst, domů a následně rozvodů elektřiny, vody a odpadů v budovách. Dětem i vyučujícím se jednotlivé programy moc líbily. Všichni získali spoustu nových informací a těší se na

...

     Vážení rodiče, epidemiologická situace nám bohužel neumožní uskutečnit lyžařský kurz v Benecku. Pokud se dostaneme v rámci epidemiologického systému PES do 1.stupně, můžeme vyjet s dětmi alespoň na jednodenní výjezdy do našich hor ( Klínovec, Klíny, Mezihoří apod.), budou-li příznivé lyžařské podmínky. Proto si žáci můžou odevzdanou zálohu 500,- ponechat ve škole a využít ji na tyto případné výjezdy. Samozřejmě ale, pokud ji takto využít nechcete, bude vám záloha vrácena. Záleží jen na vás. V případě, že chcete zálohu

...
Archiv novinek

Školní družina

 

Tak se děti dočkaly. Zlatá neděle a pak už je Štědrý den za dveřmi.

Prožili jsme společně krásný klidný prosinec. Učili jsme se vánoční a zimní říkadla, poslouchali vánoční koledy a písničky, hráli vánoční turnaje ve stolních hrách, soutěžili jsme, vyráběli dárečky, přáníčka, dozdobili halu u družin, třídy, okna a vytvořili tím hezké prostředí, aby se všichni v tom složitém čase doby Covidu cítili dobře.