Školní klub

Tisk Email

Co je školní klub?
Školní klub je určen především pro žáky druhého stupně základní školy. Jeho činnosti se mohou zúčastnit i žáci prvního stupně. Činnost školního klubu je realizována formou zájmových kroužků a příležitostných akcí ve volnočasových zájmových aktivitách zaměřených na tělovýchovné, sportovní, vzdělávací a výchovné činnosti a přípravu na studium.

Potřebné prostory poskytuje areál školy, který zahrnuje nejen učebny, včetně odborných, ale i venkovní hřiště, kinosál s jevištěm, keramickou dílnu, kuchyňku, tělocvičnu, gymnastický sál a plavecký bazén. 
Veškeré materiální vybavení poskytuje školnímu klubu pro činnost jednotlivých kroužků základní škola. Jde o zařízené místnosti s dostatkem odpovídajících pomůcek, jako je keramická pec, počítačové učebny, sportovní pomůcky a veškeré audiovizuální přístroje. 

Školní klub zahájil svoji činnost ve školním roce 2005/2006. Spolu se školní družinou nabízí žákům naší školy možnost, jak trávit svůj volný čas. Každý žák si podle svých zájmů může vybrat z široké nabídky kroužků takové zaměření, které mu nejvíce vyhovuje. Schůzky probíhají ráno před začátkem školního dne nebo odpoledne po vyučování.

Jak je to s docházkou a placením? 
Přihlásit se může každý žák školy. Po vyplnění přihlášky potvrzené rodiči a uhrazení příslušné částky se stává členem kroužku.  Výška poplatku je stanovena vnitřním předpisem ředitele školy. Přednostně jsou přijímáni žáci druhého stupně a žáci, kteří nenavštěvují družinu. Žáci, kteří jsou přihlášeni do družiny mohou navštěvovat jednotlivé kroužky, pokud je volná jejich kapacita. Poplatek za kroužek neplatí.

Cílem školního klubu je dát možnost dětem realizovat své záliby v zájmových útvarech, osvojit si nové dovednosti a znalosti. Naučit se správně hospodařit se svým volným časem.
Poplatek za školní klub, byl stanoven na částku 100 Kč za pololetí.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter