Prohlídka školy

O škole

Tisk Email

Vážení přátelé,

vítejte na stránkách naší školy, jejíž historie se začala psát v roce 1968. Do nově postavené budovy tehdy přestoupili žáci ze 3. Základní školy ve starém Mostě, jež musela ustoupit těžbě uhlí. Prvním ředitelem, který se zasloužil o tvář naší školy, byl uznávaný pedagog Mgr. Alois Škarka.
Škola byla a je vnímána jako sportovní nejen díky plaveckému bazénu, ale také díky házené, která školu provázela již od jejího založení. Pořádaly se zde velké házenkářské turnaje. Po několikaleté přestávce se házená opět do školy vrátila a spolu s ní i sportovní tradice.
V současnosti je škola již několik let aktivně zaměřena na sport. Od prvního do devátého ročníku vychováváme ve sportovních třídách děti a mládež s talentem pro hokej, míčové hry a atletiku.
Mohlo by se zdát, že škola žije jen sportem, opak je však pravdou. Dlouholetou tradici zde mají výtvarné vernisáže. Proto i název výchovně vzdělávacího programu „Kalokagathia“ našel inspiraci v antickém přesvědčení, že krása těla a duše patří k sobě.

Snahou všech pedagogů je vychovávat a vzdělávat všestranně rozvinutou osobnost žáka, rozvíjet jeho duševní i fyzické schopnosti. 
Děkujeme za Vaši návštěvu a věříme, že jste si díky této malé charakteristice vytvořili představu o zaměření naší školy. S potěšením Vás rádi uvítáme při osobní návštěvě, dveře jsou všem otevřeny.
Od školního roku 2005/2006 je otevřena sportovní třída se zaměřením na atletiku a jiné sporty. Již několik let se škola umisťuje na prvních místech v žebříčku škol v Mostě. Škole je dlouhodobě udělován statut cvičné školy, kde průběžnou pedagogickou praxi provádějí studenti Střední pedagogické školy v Mostě, což svědčí o kvalitě pedagogického sboru. Do vybavení školy patří kinosál. V zařízení školy je i plavecký bazén, který děti využívají v rámci výuky i po skončení vyučování.

Název školy: 
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace (3. ZŠ)

Počet tříd:
V posledních letech se daří otevírat tři první třídy. Z toho jedna třída je sestavena ze žáků, kteří budou mít zájem být zařazeni do projektu hokejových tříd HC Baník Most a míčových sportů garantovaných oddílem házené Most. Od šesté třídy je možnost zařazení do projektu sportovních tříd s kmenovým sportem atletika. 

Zaměření:
Vzdělávání žáků se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu "Kalokagathia", který vychází z Rámcově vzdělávacího programu MŠMT. Škola je zaměřena na sport, především na atletiku, hokej, plavání, míčové sporty. Společně se zdravotní tělesnou výchovou sleduje i osobnostní rozvoj každého žáka. Dále je u žáků rozvíjena estetická výchova - pořádáním výtvarných výstav. Škola má stálý kontakt s psychology, speciálními pedagogy a sleduje psychohygienu žáků. Škola je zařazena do projektu “Růstová skupina” evropských strukturálních fondů. Již u žáků 1. stupně je rozvíjena jazyková a počítačová gramotnost. 

Jazyková výuka: 
anglický a německý jazyk již od 1. třídy 

Volitelné předměty:
Od 6. třídy anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk nebo ruský jazyk. Od 7. třídy celá řada vybraných seminářů a praktik ze společenskovědních a přírodovědných předmětů, tělesná výchova aj. Odborné učebny: dvě počítačové učebny se stálým připojením na internet, 2 učebny jazyků, učebna chemie, přírodopisu a zrekonstruovaná učebna fyziky, dílny, cvičná kuchyně a 2 tělocvičny 

Přípravná třída: ano 
Mimoškolní činnost: především sport, kroužek atletiky, odbíjené, florbalu, střelectví, košíkové, plavání, počítačový kroužek , kroužek keramiky 
Školní družina: ano, provoz od 6.00 do 16.00 hodin 
Školní klub: ano
Školní jídelna: ano
Kantýna: ano
Knihovna: ano

10a

10a

11a

11a

12a

12a

15a

15a

16a

16a

1a

1a

2a

2a

3a

3a

4a

4a

5a

5a

6a

6a

7a

7a

8a

8a

9a

9a

Bazn2

Bazn2

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter