3.ZŠ Most v kostele

3.ZŠ Most v kostele

 

     Již počátkem listopadu navštívily postupně naše třídy 1.B, 3.A, 4.B a 4.C kostel Na Nebevzetí Panny Marie v Mostě. Důvodem bylo pozvání, k již tradičnímu povídání a vánočních tradicích a zvycích, a to nejen u nás v Čechách, ale i v zahraničí. A tak jsme se naladili již na vánoční pohodu, dozvěděli se i něco nového o vánočních zvycích, poslechli koledy, objevili hvězdičku v rozkrojeném jablíčku. Opět jsme si prohlédli celý kostel od katakomb až po balkón. Dozvěděli se, co je to předprsní empora, a jaká vzácnost ji, v podobě biblických výjevů, zdobí. Prohlédli jsme si model přesunutí našeho kostela, jehož přesunutí se uskutečnilo v roce 1975 o celých 841,1 m, což obdivuje celý svět dodnes.

Nakonec jsme si zazpívali vánoční koledu s doprovodem na kostelní varhany a jako dárek jsme dostali z vánočního stromečku každý svou rolničku domů. Celým pořadem a také kostelem nás provázela referentka z Národního památkového ústavu – kostela Na Nebevzetí Panny Marie paní Blanka Kudernová Šulová. Tímto bychom ji rádi poděkovali za krásné navození vánoční atmosféry.

Stejně jako posledně i letos se nám vánoční akce moc líbila a do kostela se rádi zase vrátíme.

 

Za všechny zúčastněné Mgr. Kaftanová Lucie,

Základní škola U Stadionu 1028, Most

https://listy.mesto-most.cz/zaci%2D3%2Dzs%2Dnavstivili%2Ddekansky%2Dkostel/d-18809/p1=6888

 Foto zde:

Projektový den – Halloween – „Staň se učitelem anglického jazyka“

Projektový den – Halloween – „Staň se učitelem anglického jazyka“

 

V rámci anglického jazyka jsme propojili čtvrté a sedmé třídy a společně uspořádali projektový den na téma Halloween.

Žáci sedmého ročníku připravili prezentace, ve kterých nás seznámili s historií Halloweenu. Následovaly ukázky tradic a zvyků ve Velké Británii, a to vše v anglickém jazyce.

Žáci čtvrtých ročníku předvedli své strašidelné kostýmy a vyzkoušeli si chodit „koledovat TRICK OR TREAT!“

Cílem projektu bylo upevnit komunikační vztahy mezi žáky, došlo k propojení mezipředmětových vztahů, angličtina, dějepis, zeměpis a výtvarná výchova.

Cíle byly naplněny, akce vzbudila mezi žáky velký ohlas.

 


Doufáme, že se budeme potkávat i při dalších projektech.

Foto zde:https://www.rajce.idnes.cz/3zsmost-2015-2016/album/projektovy-den-halloween-stan-se-ucitelem-anglickeho-jazyka

Projekt Záložky na 3.ZŠ v Mostě

Projekt Záložky na 3.ZŠ v Mostě

 

  Již druhý rok jsme spojeni s česko – slovenským projektem Záložka do knihy spojuje školy/ Záložka do knihy spája školy, který probíhá vždy v říjnu. Pořádají ho Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Stejně i letos vyhlásily oba instituty k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2023 14. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy. Letošní téma bylo Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.

  Do projektu se u nás na škole zapojil takřka celý 1.stupeň. Jako partnerská škola nám byla přidělena Základná škola z Tomášova u Bratislavy. S paní učitelkou ze Slovenska Mgr. Otílií Lipkovou jsme se spojily přes e-mail a domluvily se na spolupráci.

  Projektu Záložka do knihy spojuje školy/ Záložka do knihy spája školy se u nás ve škole zúčastnily třídy: přípravná třída B, 1.C, 2.A, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C a 5.A. Úkolem bylo vyrobit na 150 záložek. Myslím, že se nám opravdu povedlo ho splnit a poslali jsme v balíčku na Slovensko i o pár záložek navíc. Děti si vybíraly především pohádková témata, ale i třeba české pověsti, které se vážou k našim dějinám či prózu, kterou mají nejvíce v oblibě. Vytvořené záložky jsme zalaminovali a vylepšili provázky, mašličkami a jinými ozdobami. K hotovým výrobkům jsme přidali i nějaké propagační letáčky nejen našeho města Mostu, ale i bezprostředního okolí. Balíček slovenským přátelům jsme již odeslali, a tak už nám nezbývá než jen čekat, jak se naše práce bude líbit slovenským dětem v Tomášove. Záložky ze Slovenska již k nám dorazily a nebylo jich 150, ale rovnou 260! A my se teď těšíme na hodiny čtení v rámci českého jazyka s těmito krásnými dárečky od žáků z Tomášova.

  Chtěla bych touto cestou poděkovat Turistickému informačnímu centru za poskytnutý propagační materiál. Dětem z Čech i ze Slovenska děkuji za jejich čas a úžasné záložky. Velký díky patří zejména našim paní učitelkám, které se do projektu s třídou zapojily. Jmenovitě pí. uč. Eva Semenyšínová, Mgr. Bára Németová Mikulová, Mgr. Šárka Kovaříková, pí. uč. Zuzana Kubátová, Mgr. Markéta Bláhová, Ing. Olga Rousová, Mgr. Silvia Markovičová, Mgr. Lucie Podlipná. Speciální poděkování patří paní asistentce Gábině Rottové. A také nesmím zapomenout na slovenskou kolegyni Mgr. Otílii Lipkovou, která organizovala výrobu záložek na Slovensku pro nás.

Za všechny zúčastněné Mgr. Lucie Kaftanová, koordinátorka projektu na ZŠ, U Stadionu 1028 v Mostě

https://listy.mesto-most.cz/projekt-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly-na-3-zs-v-moste/d-18768

 Foto zde:

Halloweenská výuka

Jak vypadá výuka u nás na Halloween? Učíme se podle rozvrhu, ale v maskách. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos jsme se těšili, jak si tento den užijeme!

Výuku nám zpestřily sušenky od paní Skrčené, která je pro nás upekla. A i když vypadaly jako prsty čarodějnice, s chutí jsme je všechny snědli!
Žáci 3. A
Foto zde:

Deváté třídy na Revolution Train

 

V pondělí 30.10. 2023 navštívily naše deváté třídy Revolution Train, což je program primární protidrogové prevence. Vlakovou soupravu tvoří celkem šest vagonů, které jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Žáci tímto příběhem procházejí a díky interaktivní technologii se aktivně stávají jeho účastníky. Program byl velice zajímavý, a věřím, že inspiroval žáky k pozitivním životním volbám.

Mgr. Bartošová Ivana

Foto zde:

 

 

 

Cesta do pravěku

 

 

Mohl se potkat dinosaurus s mamutem nebo s trilobitem? Spolu s jedinečnou geologickou sbírkou mosteckého muzea jsme se vypravili objevovat a obdivovat prastaré dějiny naší planety Země. Krátkodobá výstava nám představila Zdeňka Buriana, jednoho z nejlepších světových malířů a ilustrátorů, který proslul paleontologickými rekonstrukcemi pravěku. V rámci výtvarné aktivity si děti vyrobily vlastního dinosaura a mohly si ho odnést domů.

Foto zde:

Florbalisté 3.ZŠ opět 2 x na stupních vítězů!!!

 

Ve středu 18.10.2023 se konal již 7. ročník florbalového  turnaje  mosteckých škol  „O pohár primátora města Mostu “. Turnaj se odehrál v kategoriích mladších žáků (2. - 3. třída) a starších žáků ( 4. – 5. třída). Žáci naší školy obsadili obě kategorie. Družstvo mladších žáků odehrálo nejprve 3 utkání ve skupině. 2 zápasy vyhrálo a postoupilo do semifinále proti 18. ZŠ. Tento zápas mladší žáci prohráli a poté nastoupili do utkání o 3. místo.  V tomto střetnutí zvítězili až po velkém dramatu v samostatných nájezdech nad 1. ZŠ Most. K zisku bronzových medailí dovedla tým paní učitelka Kaftanová.

Starší žáci prošli základní skupinou velmi podobně, jen s tím rozdílem, že 2 vítězství jim stačila na 1. místo ve skupině. V semifinále zvítězíli nad 8. ZŠ s přehledem 5 : 1 a postoupili do finále.  V něm došlo k očekávanému souboji proti 7.ZŠ Most. V tomto utkání jsme prohráli a v konečném pořadí jsme obsadili vynikající druhé místo.

Sestavy: ml.žáci – Domin,Töser, Krpeš,Soukup,Sinkule,Arčakjan,Rychtář,Danics,      Ilavský,Vašková    

                 st.žáci – Hudec, Prošek, Rovenský, Šiška, Kožíšek, Farský, Bureš, Klímová, Grundová

 

Jiří Ceral, vedoucí kroužku florbalu

 

 

Foto zde:

Video zde: https://fb.watch/nPvMFE39K5/ 

 Městská knihovna Most - Příroda potřebuje i tebe

 

V městské knihovně probíhá celoroční literární soutěž Příroda potřebuje i tebe. Jako každoročně se jedná o formu čtenářských deníčků. Děti zapíší přečtené knihy do deníčku a na konci školního roku mohou kolektivy najít poklad a jednotlivci získat cenu za nejlepší deníček. Žáci třídy 4. C se rozhodli, že se soutěže zúčastní.

 

                                                                          Mgr. Markovičová

Foto zde:

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter