Exkurze – Památník Lidice, 10. 5. 2024,

Tisk Email

Exkurze – Památník Lidice, 10. 5. 2024,

3. ZŠ Most

 

Dne 10. května 2024 se žáci 3. ZŠ v Mostě zúčastnili pod vedením svých vyučujících Jiřího Cerala a Petra Rouska, velmi přínosné exkurze do Památníku Lidice – a to k připomenutí vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se 10. června roku 1942 stali obětí nacistické zlovůle.

Celý program trval zhruba 3 hodiny a začal v Lidické galerii v nových Lidicích, kde žáci prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické sbírky získali dechberoucí představu o životě v obci i jejím osudu. Zde se také žáci zapojili do celé řady rozličných aktivit, zaměřených mj. na upevnění získaných vědomostí (v rámci tematických okruhů Protektorát Čechy a Morava, Atentát na Heydricha či Ohlas lidické tragédie ve světě).

Další program byl neplánovaně pozměněn náhodným setkáním s pamětníkem lidických událostí panem Jiřím Pitínem, z jehož výpovědi žáci seskládali poslední střípky z jinak vážné mozaiky lidické tragédie.

Po tomto neuvěřitelném zážitku jsme se vydali na prohlídku pietního území (tedy do míst, kde stávaly původní Lidice), doprovázenou odborným výkladem paní průvodkyně. A tak se žáci mohli seznámit např. s bronzovým sousoším lidických dětí, které mělo být zároveň vnímáno jako Památník dětským obětem války (tato myšlenka se zrodila v hlavě paní sochařky Marie Uchytilové).

Závěrem si žáci individuálně prohlédli expozici lidického muzea a završili

tak velice naučnou a poutavou výpravu do nitra zejména našich dějin, řekněme až s mrazivým odkazem pro život a fungování nynější (nejen) domácí společnosti.

 

Autoři článku: Linda GÁBELOVÁ – žákyně IX. B, Mgr. Petr ROUSEK – vyučující dějepisu

Foto zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter