Přípravy na čarodějnice v 1.C

Tisk Email


Žáci první třídy zkoušejí své dovednosti při výrobě čarodějnických klobouků. Třída 1.C byla při tvorbě velmi kreativní a osobitá. Všem se klobouky velice povedly.

Třídní učitelka Mgr. Bára Németová Mikulová
Foto zde:

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter