Projekty školy

Tisk Email

 

Společné inovativní vzdělávání na základní škole

Číslo projektu: CZ.02.3.68/00/00/16 022/0004675

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace

V rámci výzvy 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, škola podala projekt, ve kterém využila pro zkvalitnění výuky, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a zdokonalení přípravy pedagogů těchto šablon, dále přílohy.

 

Dotace   ze státního rozpočtu České rozpočtu
Podpora žáků se sociálním znevýhodněním
Tento projekt škola zahájila dne 1.9.2022. Konec projektu bude 31.12.2025.

Dobrá příležitost v Mostě viz příloha


OPVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 

Tento projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

...

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49

...

Představujeme nový projekt zaměřený na rozšířené bezplatné kariérové poradenství. V čem vám můžeme pomoci a poradit?

  • v poznání informačních zdrojů, které pro vás mohou být zajímavé
...

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace vypisuje v rámci projektu Růstová skupina II, výběrové řízení na dodávku odborné publikace. Výzvu k podání nabídek je přiložena v

...

Základní škola vypisuje výběrové řízení na dodávku interaktivních tabulí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. 

Základní škola Most, U Stadionu 1028 je příjemcem dotace projektu "CZ.1.07/1.2.00/14.0109 - Růstová skupina na základní škole II" v rámci operačního programu Vzdělávání

...

Projekt - CZ.1.07/1.1.13/22.0029

 Základní škola Most, U Stadionu je zapojena do tohoto projektu, který řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v Ústeckém
...

Projekt - CZ.1.07./1.1.13/03.0028 

Cílem projektu je zpracování výukového materiálu, který přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách jednotlivých partnerů. V rámci

...
Stiskněte Enter
Stiskněte Enter