Projekty školy

Tisk Email

 

Společné inovativní vzdělávání na základní škole

Číslo projektu: CZ.02.3.68/00/00/16 022/0004675

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace

V rámci výzvy 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, škola podala projekt, ve kterém využila pro zkvalitnění výuky, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a zdokonalení přípravy pedagogů těchto šablon, dále přílohy.

 

Dotace   ze státního rozpočtu České rozpočtu
Podpora žáků se sociálním znevýhodněním
Tento projekt škola zahájila  dne 1.9.2022. Konec projektu bude 31.12.2025.

OPVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518 

Tento projekt má přispět k úspěšnosti reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

...

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49

...

Představujeme nový projekt zaměřený na rozšířené bezplatné kariérové poradenství. V čem vám můžeme pomoci a poradit?

  • v poznání informačních zdrojů, které pro vás mohou být zajímavé
...

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace vypisuje v rámci projektu Růstová skupina II, výběrové řízení na dodávku odborné publikace. Výzvu k podání nabídek je přiložena v

...

Základní škola vypisuje výběrové řízení na dodávku interaktivních tabulí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. 

Základní škola Most, U Stadionu 1028 je příjemcem dotace projektu "CZ.1.07/1.2.00/14.0109 - Růstová skupina na základní škole II" v rámci operačního programu Vzdělávání

...

Projekt - CZ.1.07/1.1.13/22.0029

 Základní škola Most, U Stadionu je zapojena do tohoto projektu, který řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v Ústeckém
...

Projekt - CZ.1.07./1.1.13/03.0028 

Cílem projektu je zpracování výukového materiálu, který přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách jednotlivých partnerů. V rámci

...
Stiskněte Enter
Stiskněte Enter