Projekt Záložky na 3.ZŠ v Mostě

Projekt Záložky na 3.ZŠ v Mostě

Tisk Email

 

  Již druhý rok jsme spojeni s česko – slovenským projektem Záložka do knihy spojuje školy/ Záložka do knihy spája školy, který probíhá vždy v říjnu. Pořádají ho Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Stejně i letos vyhlásily oba instituty k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2023 14. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy. Letošní téma bylo Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.

  Do projektu se u nás na škole zapojil takřka celý 1.stupeň. Jako partnerská škola nám byla přidělena Základná škola z Tomášova u Bratislavy. S paní učitelkou ze Slovenska Mgr. Otílií Lipkovou jsme se spojily přes e-mail a domluvily se na spolupráci.

  Projektu Záložka do knihy spojuje školy/ Záložka do knihy spája školy se u nás ve škole zúčastnily třídy: přípravná třída B, 1.C, 2.A, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C a 5.A. Úkolem bylo vyrobit na 150 záložek. Myslím, že se nám opravdu povedlo ho splnit a poslali jsme v balíčku na Slovensko i o pár záložek navíc. Děti si vybíraly především pohádková témata, ale i třeba české pověsti, které se vážou k našim dějinám či prózu, kterou mají nejvíce v oblibě. Vytvořené záložky jsme zalaminovali a vylepšili provázky, mašličkami a jinými ozdobami. K hotovým výrobkům jsme přidali i nějaké propagační letáčky nejen našeho města Mostu, ale i bezprostředního okolí. Balíček slovenským přátelům jsme již odeslali, a tak už nám nezbývá než jen čekat, jak se naše práce bude líbit slovenským dětem v Tomášove. Záložky ze Slovenska již k nám dorazily a nebylo jich 150, ale rovnou 260! A my se teď těšíme na hodiny čtení v rámci českého jazyka s těmito krásnými dárečky od žáků z Tomášova.

  Chtěla bych touto cestou poděkovat Turistickému informačnímu centru za poskytnutý propagační materiál. Dětem z Čech i ze Slovenska děkuji za jejich čas a úžasné záložky. Velký díky patří zejména našim paní učitelkám, které se do projektu s třídou zapojily. Jmenovitě pí. uč. Eva Semenyšínová, Mgr. Bára Németová Mikulová, Mgr. Šárka Kovaříková, pí. uč. Zuzana Kubátová, Mgr. Markéta Bláhová, Ing. Olga Rousová, Mgr. Silvia Markovičová, Mgr. Lucie Podlipná. Speciální poděkování patří paní asistentce Gábině Rottové. A také nesmím zapomenout na slovenskou kolegyni Mgr. Otílii Lipkovou, která organizovala výrobu záložek na Slovensku pro nás.

Za všechny zúčastněné Mgr. Lucie Kaftanová, koordinátorka projektu na ZŠ, U Stadionu 1028 v Mostě

https://listy.mesto-most.cz/projekt-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly-na-3-zs-v-moste/d-18768

 Foto zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter