Project – My country

Project – My country

Tisk Email

 

V rámci anglického jazyka žáci osmého ročníku pracovali na projektu „My country“.

První částí projektu bylo vytvořit prezentaci v programu Microsoft PowerPoint, tedy v softwaru pro prezentace. Dalším dílem projektu byla prezentace projektu v rámci hodiny anglického jazyka.

Tento projekt byl skupinový, tedy studenti pracovali po 2 a vytvářeli společně prezentaci. Následně jednotlivé projekty byly odprezentovány v anglickém jazyce v hodinách angličtiny. Součástí ústního projevu byla i závěrečná diskuse a otázky, to vše samozřejmě v anglickém jazyce – tedy do každého projektu se zapojila vždy celá třída.

 

Tento projekt měl několik cílů. Prvním z nich bylo naučit se dobře pracovat s programem Microsoft PowerPoint, dále spolupracovat se spolužákem, a to i ve svém volném čase. Posledním záměrem bylo naučit se prezentovat práci před celou třídou, umět komunikovat a odpovídat na otázky v anglickém jazyce.

Foto zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter