3. ZŠ na naučné stezce Šibeník

3. ZŠ na naučné stezce Šibeník

Tisk Email

 

  V rámci prvouky a čtenářské gramotnosti se vydaly třídy 1.A, 2.A a 3.A na naučnou stezku Šibeník, která začíná kousek nad naší školou. Cestou nás čekaly informační tabule, na kterých jsme se dozvěděli něco o stromech rostoucích v lesoparku, o ptácích, které bychom zde mohli vidět, ale také o olympijských sportovcích a přehledné mapě areálu Šibeník. Žákům prvního ročníku předčítala paní učitelka, ale my z druhé a třetí třídy jsme si již zvládli přečíst většinu textu sami. Po cestě jsme si krátili chvíli soutěží v poznávací hře o listnatých a jehličnatých stromech. A za každou správnou odpověď jsme byli náležitě odměněni malou sladkostí a barvičkami na obličej – kresbičkou dle svého přání. Když jsme došli na vrchol kopce, měli jsme den završit výstupem na rozhlednu. Vzhledem k nepřízni počasí na výhledy z výšky, jsme tento nápad brzy opustili a odsunuli až na jaro. Přírodovědná vycházka však pro nás skončila nejlépe jak mohla, protože jsem si nakonec pohráli přímo v bludišti Funparku.

  Tímto děkujeme městu Mostu, že jsme měli možnost si pohrát ve Funparku, a to zdarma, jak je nabídnuto všem mosteckým školám v měsíci říjnu.

Za všechny a děti a paní učitelky

 

Mgr. Kaftanová Lucie

Foto zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter