Projekt – královna Alžběta II.  Project – queen Elizabeth II.

Projekt – královna Alžběta II. Project – queen Elizabeth II.

Tisk Email

 

Žáci devátých ročníků pracovali na projektu: Queen Elizabeth II. v hodinách anglického jazyka.

V měsíci září 2022 jsme společně ve vybraných hodinách angličtiny shromažďovali informace o královně, konverzovali o jejím životě a hledali zajímavosti z období její vlády. Děti měly za úkol přinést/vytvořit materiály k přípravě společného projektu (texty, obrázky, fotografie a další).

Na začátku října, třídy 9.A, 9.B a 9.C tvořily projekty v hodině angličtiny. Každá třída vytvořila jeden společný projekt jako skupinovou práci.

Při tvorbě projektů zároveň docházelo k prolínání mezipředmětových vztahů (vzájemné propojení anglického jazyka, výtvarné výchovy a částečně také dějepisu, zeměpisu).

Foto zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto zde:Projekty budou vystaveny a zařazeny do soutěže o nejlepší projekt.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter