Projektový den školní družiny na Lesné

Projektový den školní družiny na Lesné

Tisk Email

 

     Dne 8. 6. 2021 jsme se vydali se školní družinou na výlet do Vzdělávacího centra Lesná v Krušných Horách, kde si pro nás paní Herzánová připravila krásný projektový den „Vodní svět“ a „Společenství lesa“.

Vodní svět - povídání o rybnících a jejich významu. Žáci se seznámili s rozdíly mezi přehradou, rybníky a jezery. Jakým způsobem se do rybníku dostává voda, kdo v rybníku v jeho okolí žije. Pomocí planktonek odhalili a prozkoumali život v rybníce. Pracovali se zkumavkami s vodou, kam si dávali ulovené živočichy a pod lupou pozorovali jejich chování, anatomii a zkusili si je pojmenovat. Následně pracovali s pracovním listem, kam si vše zapisovali a jednoduše načrtli. Zahráli si zábavné hry. Následně se seznámili s lesními zvířaty žijícími v Krušných Horách a se způsobem jejich života. Povídali si o tom, kde bydlí, jak obstarávají potravu a proč jsou pro les důležitá. Pomocí atraktivních pomůcek si postavili svůj vlastní les s lesními patry, rostlinami, zvířaty a snažili se označit rodinu jelena, muflona a daňka. Poznávali stopy a zvuky zvířat. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, poznali vábničku, vycvičeného loveckého psa, myslivecký oděv a pozorovali okolní přírodu dalekohledem. Na závěr si zahráli mnoho poznávacích her. Žáci byli nadšení, velmi se jim program líbil, zanechal v nich spoustu dojmů a zážitků. Po celý týden ve školní družině si o tom s p. vychovatelkami povídali a namalovali spoustu obrázků.

Měli jsme štěstí i na krásné počasí a děti si to nádherně všechno užívaly. Po příjezdu do školní družinky nemluvily o ničem jiném než o svých zážitcích na Lesné a tímto moc děkujeme paní Herzánové a těšíme se na další výlet.

Foto zde:


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter