Karnevalové odpoledne ve školní družině.

Karnevalové odpoledne ve školní družině.

 

     Dne 18. 2. 2022 odstartoval karneval průvodem masek dětí z 1. a 3. oddělení školní družiny,které se byly pochlubit svými převleky našim kuchařkám, uklízečkám, učitelkám i vedení školy. Následovalo představení jednotlivých masek, a hned poté se dětivrhly do víru tance a soutěží. Závěrem se konalo vyhodnocení nejhezčích masek a předání odměn.

1.      místo: Barbora Čechová / Rusalka/

Radim Šrahůlek / HarryPotter/

2.      místo: Leontýna Weissová / Růžový pes/

            Matyáš Špecián / Batman/

3.      místo: Adam Čubík / Pirát/

            Luboš Kožíšek / Kostlivec/

Všechny ostatní masky získaly krásné čtvrté místo.

Děkujeme rodičům za spolupráci při výrobě masek a paní asistentce Zuzaně Kubátové za pomoc při zajištění akce.

Těšíme se na další rok.                                                               Vychovatelky P. Váňová, M. Steppanová

Foto zde:

WOODMAID – Ateliér řemesel – Sluníčko

 

Ve středu 15. 9. jsme se vydali opět do našeho oblíbeného Ateliéru řemesel.

Tentokrát nám naše milá paní Techlovská udělala super den a to tím, že si děti mohly vybrat a individuálně pracovat na výrobcích, které si děti vybraly….např. výroba lodičky, autíčka, robota, koníčka s ohrádkou, skatepark z odřezků.

Děkujeme paní Blance Techlovské za úžasnou spolupráci. Těšíme se opět na další dílničku.

Foto zde:

 

Zapsala – I.Veselá vychovatelka

Woodmaid - atelier řemesel

Woodmaid Atelier řemesel je pro naší školní družinu neskutečně Krásný atelier. Spolupráce s paní Blankou Techlovskou je úžasná, měli jsme spoustu možností s ní zažít krásné projektové dny. Děti si vyzkoušely výrobu velikonočního truhlíku zajíček, krmítka pro ptáčky domeček, truhlík na bylinky, roboty a tentokrát to bylo auto zajíc.

Ve středu 2.9. se oddělení Sluníčka a Rybičky vydala přímo do atelieru, které sídlí u našeho kostela. Spojili jsme příjemné s užitečným a krásnou slunečnou procházkou došli přímo do atelieru, kde už nás čekalo pěkné přivítání a děti se pustily rovnou do práce. To jste neviděli, jak se hned chytly díla a pustily se do práce. Den v atelieru byl pracovitý, krásný, pohodový a děti moc spokojené.

Jelikož paní Techlovská má hodně dalších nápadů, domluvili jsme se na další návštěvě, to si nemůžeme nechat ujít.

Podívejte se na tu krásu foto zde:

Zapsala I.Veselá vychovatelka

 

 

Projektový den školní družiny na Lesné

 

     Dne 8. 6. 2021 jsme se vydali se školní družinou na výlet do Vzdělávacího centra Lesná v Krušných Horách, kde si pro nás paní Herzánová připravila krásný projektový den „Vodní svět“ a „Společenství lesa“.

Vodní svět - povídání o rybnících a jejich významu. Žáci se seznámili s rozdíly mezi přehradou, rybníky a jezery. Jakým způsobem se do rybníku dostává voda, kdo v rybníku v jeho okolí žije. Pomocí planktonek odhalili a prozkoumali život v rybníce. Pracovali se zkumavkami s vodou, kam si dávali ulovené živočichy a pod lupou pozorovali jejich chování, anatomii a zkusili si je pojmenovat. Následně pracovali s pracovním listem, kam si vše zapisovali a jednoduše načrtli. Zahráli si zábavné hry. Následně se seznámili s lesními zvířaty žijícími v Krušných Horách a se způsobem jejich života. Povídali si o tom, kde bydlí, jak obstarávají potravu a proč jsou pro les důležitá. Pomocí atraktivních pomůcek si postavili svůj vlastní les s lesními patry, rostlinami, zvířaty a snažili se označit rodinu jelena, muflona a daňka. Poznávali stopy a zvuky zvířat. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, poznali vábničku, vycvičeného loveckého psa, myslivecký oděv a pozorovali okolní přírodu dalekohledem. Na závěr si zahráli mnoho poznávacích her. Žáci byli nadšení, velmi se jim program líbil, zanechal v nich spoustu dojmů a zážitků. Po celý týden ve školní družině si o tom s p. vychovatelkami povídali a namalovali spoustu obrázků.

Měli jsme štěstí i na krásné počasí a děti si to nádherně všechno užívaly. Po příjezdu do školní družinky nemluvily o ničem jiném než o svých zážitcích na Lesné a tímto moc děkujeme paní Herzánové a těšíme se na další výlet.

Foto zde:

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter