Projektový den školní družiny na Lesné

Projektový den školní družiny na Lesné

 

     Dne 8. 6. 2021 jsme se vydali se školní družinou na výlet do Vzdělávacího centra Lesná v Krušných Horách, kde si pro nás paní Herzánová připravila krásný projektový den „Vodní svět“ a „Společenství lesa“.

Vodní svět - povídání o rybnících a jejich významu. Žáci se seznámili s rozdíly mezi přehradou, rybníky a jezery. Jakým způsobem se do rybníku dostává voda, kdo v rybníku v jeho okolí žije. Pomocí planktonek odhalili a prozkoumali život v rybníce. Pracovali se zkumavkami s vodou, kam si dávali ulovené živočichy a pod lupou pozorovali jejich chování, anatomii a zkusili si je pojmenovat. Následně pracovali s pracovním listem, kam si vše zapisovali a jednoduše načrtli. Zahráli si zábavné hry. Následně se seznámili s lesními zvířaty žijícími v Krušných Horách a se způsobem jejich života. Povídali si o tom, kde bydlí, jak obstarávají potravu a proč jsou pro les důležitá. Pomocí atraktivních pomůcek si postavili svůj vlastní les s lesními patry, rostlinami, zvířaty a snažili se označit rodinu jelena, muflona a daňka. Poznávali stopy a zvuky zvířat. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, poznali vábničku, vycvičeného loveckého psa, myslivecký oděv a pozorovali okolní přírodu dalekohledem. Na závěr si zahráli mnoho poznávacích her. Žáci byli nadšení, velmi se jim program líbil, zanechal v nich spoustu dojmů a zážitků. Po celý týden ve školní družině si o tom s p. vychovatelkami povídali a namalovali spoustu obrázků.

Měli jsme štěstí i na krásné počasí a děti si to nádherně všechno užívaly. Po příjezdu do školní družinky nemluvily o ničem jiném než o svých zážitcích na Lesné a tímto moc děkujeme paní Herzánové a těšíme se na další výlet.

Foto zde:

Svátek maminek.

Svátek maminek.

 

Druhou neděli v květnu mají svátek všechny maminky. Ve ŠD jsme výrobě dárečků a přáníček věnovali celý týden.

Vzhledem k rotační výuce jsme vyráběli i v pondělí, aby všechny děti měly možnost maminky obdarovat.

Letošním hitem byla výroba hyacintů. Dětem se moc povedly a určitě udělaly maminkám radost.

Foto zde:

Masopustní karneval ve školní družině.

Masopustní karneval ve školní družině.

 

Masopust (lidově ostatky,  morav. voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní svátek, období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a figurují v něm i některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd.

V původním smyslu jde o „opuštění masa“. Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky,končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

V současném slova smyslu je však význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. Nejznámějším tanečním karnevalem ve světě je Masopust. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.

I my jsme v této smutné koronavirové době nelenili a takový malý karneval si udělali.

Celý týden jsme si o masopustu povídali, kreslili, naučili se básničky a písničku, vyráběli jsme škrabošky a masopustní masky.

Ve čtvrtek jsme se převlékli, prošli celou školou, zasoutěžili jsme si, udělali malý masopustní průvod a jako u každého hospodáře se zastavili, zatančili masopustní polku, jako dostali jitrničku, koláče a hospodyně si zatančila s medvědem.

Dětem se náš malý a provizorní masopust – karneval líbil.

Každá maska dostala odměnu, za každou soutěž se vyhrála sladká odměna.

Děkujeme rodičům, že i v této těžké době pomohli dětem s maskou.

Foto zde:

 

 

 

Projektové dny ve školní družině „TRUHLÍK NA BYLINKY“ a „MŮJ ROBOT“.

 

     Ve školní družině děti zažily 4 dny, při kterých si mohly vyzkoušet práci se dřevem a ještě získat spoustu nových informací. Jedním z nich byla výroba TRUHLÍKU NA BYLINKY v 1. třídě,

kde jsme probírali bylinky, léčivé rostliny, jejich pěstování, využití bylinek v léčitelství a kuchyni, pouštěli jsme si ukázky na internetu, prohlíželi si knihy s bylinkami. Tím jsme se připravovali na den, kdy se pustily do výroby vlastního truhlíku. Děti využívaly hlavně své manuální schopnosti. Brousily, zatloukaly hřebíky, vázaly provázky. Práce je bavila. Měly už zkušenost z předešlého projektu, kde také pracovaly se dřevem. Získanou zkušenost mohly využít a bylo vidět, že už nepotřebovaly asistenci při vlastní práci.

Do dalšího projektového dne - výroba ROBOTA, se zapojily děti 2. třídy. I zde bylo patrné lepší zvládnutí technik, které byly využity při výrobě. Téma bylo dětem velmi blízké, zajímavé bylo pozorovat odklon od prvotního nápadu robot-pomocník, spíše k robotům-kamarádům a superhrdinům. Každé z dětí zvážilo, na co by se jim v životě hodil robot, kde by ho využily. Podle jednotlivých funkcí se snažily roboty uzpůsobit. Mnoho dětí by uvítalo pomoc s úkoly a s domácími pracemi. Následně jsme s dětmi ve školní družině využili roboty při hře a dalších aktivitách s tématem techniky a robotiky. Pouštěli jsme si ukázky využití robotů v lékařství, stavebnictví, astronautice, zemědělství apod. Zapojili jsme v následujících dnech i práci se stavebnicí Lego a své získané znalosti děti použily při hře.

Foto "Můj robot" zde: a  "Truhlík na bylinky" zde:

Projektový den ve školní družině.

 

     Tématu zimní přírody a ptactva se věnujeme při různých činnostech ve školní  družině. Děti si prohlížejí různé knihy, časopisy, obrázky, malují krmítka. Venku na terase školní družiny máme zavěšené lojové kouličky, jablíčka a pozorujeme ptáčky při krmení.

Proto jsme pro děti první a druhé třídy ve dnech 13. a 21. ledna připravili dva projektové dny s názvem „ KRMÍTKO PRO PTÁČKY“.  Zaměřili jsme se na malé ptactvo, poznávání třech druhů-vrabec, sýkora, kos, krmení ptáků a také proč věšíme krmítka v zimě.

Děti se zapojily do vlastní výroby krmítka pro ptáčky. Dostaly balíčky obsahující vše potřebné pro výrobek-smrkové dřevo, březová překližka, lepidlo na dřevo, hřebíky, provázek. Po vysvětlení postupu práce děti s pomocí pedagoga zvládly vyrobit svůj výrobek. Použily techniku broušení, zatloukání hřebíků a lepení.

Většina dětí byla poprvé v kontaktu se základním nářadím. Po krátké instruktáži se práce zhostily s nadšením, navzájem si pomáhaly. Bylo zajímavé je pozorovat při činnosti.

Některé děti nemají v rodinách možnosti takovéhoto vyžití, proto je projektový den velmi obohatil jak vědomostmi, tak manuálními zkušenostmi. Odcházely domů motivované. Těšily se, jak zavěsí krmítko a budou pozorovat ptáčky, a to co se kolem krmítka děje.             Vychovatelky Veselá I. a Bohatová R.

Foto zde:

Vánoce ve školní družině.

 

Tak se děti dočkaly. Zlatá neděle a pak už je Štědrý den za dveřmi.

Prožili jsme společně krásný klidný prosinec. Učili jsme se vánoční a zimní říkadla, poslouchali vánoční koledy a písničky, hráli vánoční turnaje ve stolních hrách, soutěžili jsme, vyráběli dárečky, přáníčka, dozdobili halu u družin, třídy, okna a vytvořili tím hezké prostředí, aby se všichni v tom složitém čase doby Covidu cítili dobře.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné Vánoce, hodně zdraví, lásky a radosti.    Vychovatelky ŠD.

Foto zde:

 

Úspěch školní družiny ve výtvarné soutěži

        V rámci projektu LIFE České středohoří vyhlásila AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, již

9. ročník výtvarné soutěže, tentokrát na téma: “Motýli pod korunami ovocných stromů”. Cílem letošního ročníku bylo seznámit děti blíže se vzácnými druhy hmyzu, které žijí na teplomilných stanovištích, zejména pak v ovocných sadech, které jsou stovky let součástí krajiny Českého středohoří. Pro tento rok byl vybrán mizející motýl přástevník kostivalový, který je jedním z cílových druhů projektu LIFE České středohoří. Děti školní družiny se zapojily a nakreslily ve školní družině krásné obrázky. Náš žák Art Germanov obsadil krásné třetí místo. Gratulujeme.                             

Foto zde:

Družinová olympiáda

 

Školní družinovou olympiádu si děti užily ve čtvrtek 1.10 a v pátek 2.10.

Soutěžili jednotlivci, každý obdržel průkazku, do níž se zapisovaly body.

Ke sportovnímu odpoledni jsme využili terasy – hřiště, basketbalové hřiště a velký sportovní areál.

Pět disciplín děti zvládly bez problémů.

Hod na koš, skok z místa, trojskok, hod na cíl a běh.

Všichni se moc snažili. Soutěžili s chutí.

Výsledky : starší děti : 1. místo – A. Kraus, D. Sedlák, P. Janč

2. místo – P.Pečarka, N. Sedláková, V. Fafek

3. místo – M. Križan, E. Prošková, Anička N.

Mladší žáci – 1. místo – D. Višnyai, T. Jougl

2. místo – J. Farský, V. Charvát

3.místo  - R. Šrahůlek, O. Jougl

Gratulujeme

Foto zde:

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter