Duben ve školní družině.

 

Po návratu z velikonočních prázdnin nás čekaly dva dny vyhrazené zápisům dětí         do prvních tříd. Tyto dny jsme se věnovali sportování. Na terase naší družiny si děti zahrály badmiton, košíkovou, fotbal, kuželky, líný tenis, vyzkoušely chůzi na chůdách. Připravovali jsme se na turnaj ve vybíjené, který se uskutečnil o týden později 11. 4.   a děti zde ukázaly, že mají sportovního ducha a turnaj si pořádně užily.

Dne 18. 4.  proběhla dopravní soutěž, při které 10 družstev plnilo úkoly z dopravy, zdravovědy a silničního provozu.

Také následující týden se nesl v soutěžním duchu. V pondělí 22. 4. jsme oslavili Den Země celodružinovou akcí, kdy 8 družstev plnilo úkoly. Děti luštily křížovky, skládaly puzzle, doplňovaly kvíz o recyklaci a třídění odpadů, oživily si znalosti a za své umístění získaly pěkné odměny. Ve čtvrtek 25. 4. jsme na hale tvořili mandaly z plastových víček. Práce se moc povedly a celá hala se barevně rozzářila.

 

Měsíc jsme ukončili velkou akcí „Hledá se talent ŠD“, na kterou se dva měsíce soutěžící připravovali. Ve vyzdobeném kinosále děti předvedly zpěv, dramatizaci pohádky, tanec a ukázky z házené a florbalu.  Jejich výkony ohodnotili žáci školního parlamentu společně s paní učitelkou Romanou Policarovou. Všichni účinkující si zasloužili velkou pochvalu. Nejvíce bodů získal Matěj Soukup a za svůj zpěv se stal vítězem celé soutěže. Gratulujeme.                                                vych. Bienebergová

Foto najdete zde:

Březen ve školní družině

 

      Březen se nesl ve znamení knih a příprav na Velikonoce. Po návratu z jarních prázdnin jsme se s dětmi pustili do četby oblíbených knížek, které si děti přinesly z domova. Dne 12. 3. jsme navštívili Městskou knihovnu v Mostě, kde si děti prohlédly dětské oddělení včetně cizojazyčného koutku a všichni společně tak strávili příjemné odpoledne. Zbytek týdne jsme vytvářeli jarní výzdobu družin. Všechna okna a nástěnky krásně rozkvetly a celá škola oblékla květinový kabát. V dalším týdnu jsme hodně sportovali. Dne 21. 3. proběhla celodružinová akce v tělocvičně v netradičních sportovních hrách, při kterých děti soutěžily v družstvech v různých disciplínách: přenášení tenisáku na raketě, chůzi pomoci kroužků, „račí“ štafetě a mnoha dalších. Hned následující den se uskutečnily plavecké závody v bazénu školy. Paní učitelka Taťána Šmídová si pro děti připravila několik disciplín, ve kterých se děti utkaly. A tak se plavalo na čas v různých stylech a v potápění. Chválíme nejmladší děti za pokrok, kterého za těch několik školních měsíců dosáhly. Poslední týden před Velikonočními prázdninami jsme vyráběli velikonoční přáníčka, zápichy ve tvaru zajíčků, slepiček, oveček, zdobili jsme kraslice. Také děti z keramického kroužku se po celý měsíc připravovaly na velikonoční jarmark, který se uskutečnil 26. 3. v prostorách hlavní haly. Všechny stánky byly moc krásné. Paní vychovatelky si na toto odpoledne pro děti připravily i velikonoční dílnu, kde si mohly vyrobit velikonoční dekorace. Bienebergová

Foto najdete zde:

Únor ve školní družině.

 

     I v tomto měsíci se bylo ve školní družině na co těšit. Paní vychovatelky si pro děti připravily spoustu rozmanitých činností. Děti se vypravily do světa dinosaurů, vyráběly valentýnská přáníčka, malovaly do výtvarné soutěže „Namaluj si venkov“, pravidelně každý pátek plavaly ve školním bazénu, v kroužku keramiky vyrobily spoustu krásných výrobků. Čekaly nás dvě největší akce měsíce února. Tou první byl karneval, kde děti předvedly své krásné masky, byly vyhlášeny ty nejhezčí, ale poděkování patří úplně všem, protože se pilně po celý měsíc připravovaly výrobou masek. Paní vychovatelky vyzdobily halu školní družiny. Druhou velkou akcí bylo vyhlášení Missáka ŠD a tak se nacvičovaly písničky, tanečky a jiná vystoupení. Diváci si užili přehlídku talentů z řad našich chlapců. Hodnotila opět porota složená z dětí školního parlamentu za dohledu a paní učitelky Romany Policarové, kterým touto cestou děkujeme. Absolutním vítězem pro tento rok byl zvolen Vojta Charvát z oddělení kočiček.                            /Boh./

Foto najdete zde:

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době jarních prázdnin

 

 

Vážení rodiče,  

provoz školní družiny při ZŠ U Stadionu 1028 v Mostě bude   od 4. 3. 2024 do 8.3. 2024 uzavřen. Dětem přejeme hezké prožití prázdnin.

                                                                                                                    Bohatová Renata

Leden ve školní družině

 

Nový rok 2024 jsme přivítali tradiční diskotékou, zpěvem a tancem. Bylo veselo. Děti si i zasoutěžily.

Nadále navštěvujeme každý pátek bazén školy, chlapci zde převážně hrají vodní pólo. Děvčata jen tak skotačí a využívají ke hře ve vodě multifunkční podložky, pěnové žížaly a gumové míče.

I tento měsíc jsme uspořádali celodružinové akce, do kterých se zapojují všechna tři oddělení. Jednou z nich byl turnaj v „Dámě“, kde už i děti z prvních tříd zvládají pravidla. Druhou byla volba nejšikovnější dívky „Miss ŠD“. Na tuto akci se děvčata pilně připravovala. Dne 26. ledna jsme se sešli v kinosále školy, aby nám ukázaly, co si natrénovaly. Některé zpívaly, jiné tančily a zaznělo zde i pár básniček. Porota z parlamentu školy složená z chlapců, vyhodnotila jednotlivá vystoupení. V mladší kategorii dívek vyhrála Sofinka Zpěvná s tanečkem Lamadance a ve starší kategorii upoutala porotu svým zpěvem Esterka Karchňáková, která zároveň vyhrála hlasy poroty a diváků „Miss sympatie“. Gratulujeme a děkujeme všem vystupujícím.

V lednu nám přála zima, a tak si děti užívaly sněhu na naší družinové terase. Chodily i do tělocvičny, kde mezi jejich nejoblíbenější aktivitu patří „Zapamatovaná“- je to forma vybíjené s míčem. V odděleních děti při pracovních činnostech lepily, stříhaly, stavěly ze stavebnic. Ve výtvarných činnostech malovaly obrázky do výtvarné soutěže „Namaluj si venkov“, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova České republiky.

Těšíme se na další měsíc. Čeká nás soutěž o nejšikovnějšího chlapce a karneval. Věříme, že si to s dětmi opět užijeme.

 

                                                                                                                                                      Renata Bohatová

Foto najdete zde:

Prosinec ve školní družině.

 

Do školní družiny dne 5. 12. přišli čerti, andělé a Mikuláš. Děti jim zazpívaly, zatancovaly, přednesly pár básniček a za to dostaly sladkou odměnu. Do pekla si čerti nikoho neodnesli.

Na kroužku keramiky jsme s dětmi finišovali s dokončováním výrobků na vánoční jarmark. Děti dodělávaly domečky, anděly, svícny a vánoční ozdoby.

Po celý prosinec v družinách zněly vánoční písně a koledy. Děti vyráběly ozdoby na stromeček, vánoční přáníčka, drobné dárky, zdobily halu i svá oddělení. Navštívili jsme vánoční výstavu v ZUŠ v Mostě.

Poslední týden v roce jsme měli na pilno. V pondělí a úterý v družinách probíhaly vánoční dílny a ve středu 20. 12. jsme prezentovali naše výrobky na školním vánočním jarmarku.

Ve čtvrtek 21. 12. jsme rok 2023 zakončili družinovou diskotékou, soutěžemi, tancem a zpěvem.

 

Všem dětem přejeme bohatého Ježíška a krásné prožití vánočních svátků Vychovatelky ŠD

Fotografie najdete zde:

Listopad ve školní družině.

 

Listopad jsme uvítali Halloweenským odpolednem. Děti měly krásné masky. Tančilo se, soutěžilo, zpívalo. Bylo veselo. Při té příležitosti proběhlo i vyhodnocení staveb na naší hale ŠD. Děti postavily krásné město ze stavebnic.

Turnaj v Člověče nezlob se proběhl ve všech družinách. Rozdaly si to mezi sebou jednotlivé ročníky.

14. 11. a 21.11. jsme opět zavítali do Městské knihovny v Mostě. Děti už jsou tady jako doma. Vyberou si knihu a čtou. Už i prvňáčci mají své oblíbené knížky, prohlíží si obrázky a ti nejšikovnější zvládají i přečíst písmenka.

Letošní zima dorazila koncem listopadu. Naši družinovou terasu pokryl sníh, a tak si děti mohly postavit sněhuláky. To bylo radosti. Při té příležitosti krmíme i ptáčky. Máme pověšeno několik krmítek na keřích a stromech.

Dne 30. 11. proběhly na naší škole vánoční dílny. Děti s rodiči si přišly vyrobit vánoční věnečky, anděly a také tvořily z keramické hlíny. Odpoledne se vydařilo.

Po celý měsíc jsme se věnovali i výzdobě školy a družiny. Máme krásně vyzdobeno sněhovými vločkami. Na hale před ředitelnou stojí ozdobený stromeček výrobky dětí družiny a vychovatelek.

 

                                                                                                                                                      Bohatová Renata

Foto najdete zde:

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter