Vánoce ve školní družině.

Vánoce ve školní družině.

 

Tak se děti dočkaly. Zlatá neděle a pak už je Štědrý den za dveřmi.

Prožili jsme společně krásný klidný prosinec. Učili jsme se vánoční a zimní říkadla, poslouchali vánoční koledy a písničky, hráli vánoční turnaje ve stolních hrách, soutěžili jsme, vyráběli dárečky, přáníčka, dozdobili halu u družin, třídy, okna a vytvořili tím hezké prostředí, aby se všichni v tom složitém čase doby Covidu cítili dobře.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné Vánoce, hodně zdraví, lásky a radosti.    Vychovatelky ŠD.

Foto zde:

 

Úspěch školní družiny ve výtvarné soutěži

Úspěch školní družiny ve výtvarné soutěži

        V rámci projektu LIFE České středohoří vyhlásila AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, již

9. ročník výtvarné soutěže, tentokrát na téma: “Motýli pod korunami ovocných stromů”. Cílem letošního ročníku bylo seznámit děti blíže se vzácnými druhy hmyzu, které žijí na teplomilných stanovištích, zejména pak v ovocných sadech, které jsou stovky let součástí krajiny Českého středohoří. Pro tento rok byl vybrán mizející motýl přástevník kostivalový, který je jedním z cílových druhů projektu LIFE České středohoří. Děti školní družiny se zapojily a nakreslily ve školní družině krásné obrázky. Náš žák Art Germanov obsadil krásné třetí místo. Gratulujeme.                             

Foto zde:

Družinová olympiáda

 

Školní družinovou olympiádu si děti užily ve čtvrtek 1.10 a v pátek 2.10.

Soutěžili jednotlivci, každý obdržel průkazku, do níž se zapisovaly body.

Ke sportovnímu odpoledni jsme využili terasy – hřiště, basketbalové hřiště a velký sportovní areál.

Pět disciplín děti zvládly bez problémů.

Hod na koš, skok z místa, trojskok, hod na cíl a běh.

Všichni se moc snažili. Soutěžili s chutí.

Výsledky : starší děti : 1. místo – A. Kraus, D. Sedlák, P. Janč

2. místo – P.Pečarka, N. Sedláková, V. Fafek

3. místo – M. Križan, E. Prošková, Anička N.

Mladší žáci – 1. místo – D. Višnyai, T. Jougl

2. místo – J. Farský, V. Charvát

3.místo  - R. Šrahůlek, O. Jougl

Gratulujeme

Foto zde:

Co víš o svém městě

 

     Každoročně pořádáme ve ŠD soutěž „Co víš o svém městě“.

Letos proběhla ve středu 30. 9. pro starší děti oddělení Sluníčko a Kočička. Ve čtvrtek 1.10 pro oddělení Rybičky a Krtečka.

Soutěžila čtyřčlenná a pětičlenná družstva. Děti byly velmi šikovné.

Líbila se nám spolupráce dětí v jednotlivých družstvech.

Na 1. místě se umístilo družstvo A. Krause.

Na 2. místě se umístilo družstvo T. Draxlerové.

Na 3. místě se umístilo družstvo M. Valka

Z mladších dětí na 1. místě se umístilo družstvo V. Žigy a O. Sochora

Na 2. místě se umístilo družstvo R. Kalitové a R. Proška

Na 3. místě se umístilo družstvo M. Šišky.

Na 4. se umístilo družstvo T. Rovenského.

Všechny děti byly velmi šikovné a moc je chválíme.

Foto zde:

Šamanské bubny – projektový den ve škole

 

Co to vlastně je Šamanský buben?

Je to hudební nástroj s dávnou historií a velkým spirituálním významem pro nás i okolí. Šamanský buben je jedním z historicky nejstarších hudebních nástrojů, vyskytoval a stále se vyskytuje snad u všech původních domorodých kultur celé planety. Je z přírodních materiálů, jako je celobuková překližka, jelení, kozí nebo mufloní kůže.

Bubny mohou do našich životů přinést vnímání hlubšího významu, uklidnit mysl, rozeznít naše srdce. Pomáhají volně plynout či zastavit myšlenky a čas, vyladit své fyzické i energetická těla na univerzální zdroje energie.  Pomohou vnímat skutečnost, volné plynutí energie, pulsace, průzračnost a posvátnost Zvuku a stavu TEĎ a TADY.

Šamanský buben je také velkým přínosem pro práci v Celostní muzikoterapii.

My jsme se této terapie dne 24. 9. 2020 ve školní družině zúčastnili a myslíme si, že i toto se dětem líbilo.

Děti si mohly na bubny zabubnovat, poslechnout si i jiné šamanské nástroje.

Děkujeme moc za příjemné odpoledne se Šamanem – tak si ho děti pojmenovaly.

Napsala I. Veselá

Foto zde:

 

 

 

 

 

 

Městská knihovna Most

 

Dne 23. 9. 2020 jsme si domluvili návštěvu knihovny s paní knihovnicí Jílkovou.

Paní Jílková i v této koronavirové době byla velmi ochotná a nabídla nám návštěvu ve středu, kdy má knihovna zavírací den. Velice nás to potěšilo, vzali jsme si roušky a hurá do knihovny.

Oddělení Krteček – jsou naši malí prvňáčci – si vzala paní knihovnice do oddělení pro nejmenší a udělala jim pěkný program.

Oddělení Rybička už jsou velcí a šikovní druháčci, s těmi jsme šli do koutku pro větší.

Děti si mohly půjčit knihy, namalovat obrázky, které daly na nástěnku.

Při každé návštěvě knihovny jdeme pozdravit želvu Karla.

Bylo to krásné pohodové odpoledne a těšíme se opět na návštěvu knihovny.

Děkujeme všem zaměstnancům knihovny a velké díky paní knihovnici J.Jílkové.

Napsala I. Veselá

Foto zde:

FUNPARK 3D bludiště/rozhledna/lanové centrum 

     Centrum je určeno pro všechny věkové kategorie od dětí, přes teenagery až po dospělé a seniory. Bludiště v Mostě je navrženo jako třípatrové s výškou do 10 metrů. Obsahuje 25 rozmanitých lanových překážek a 19 přestupových domečků. Vyhlídková věž je vysoká 26 metrů s nástupním točitým schodištěm, na vrchol věže vede 113 schodů. Z věže je výhled na centrum města a místní vrchy Hněvín, Širák a Ressl. Takzvané 3D bludiště je tvořeno z lávek zavěšených mezi kůly, na nichž jsou přestupové domečky. Lávky mají podobu spletitých lanových překážek a jsou umístěny ve dvou až třech patrech nad sebou. Nechybí také dětské hřiště a zázemí. Bludiště je přístupné dětem od 3 let. 

 Celková maximální kapacita 3D bludiště je 245 osob. 

Vypravili jsme se na toto lanové centrum s naší družinkou - oddělení rybička. 

Nejprve nás pěkně uvítala paní vedoucí a prodala nám lístky, se kterými i dětem pomohla u terminálu. 

Celou hodinu si to děti velmi pěkně užívaly. Pak nám paní vedoucí poskytla kelímky a vodu. Děkujeme. 

Maketa protiletadlového kanónu takzvaného Flaku 

Také jsme všichni obdivovali protiletadlový kanón. V letošním roce si připomínáme 75 let od konce II. světové války. U této příležitosti se rozhodl Severočeský letecký archiv Most zřídit nový památník. 

Foto zde:

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter