Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Tisk Email

 

 Veškeré informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné

 od 1. 1. 2024 najdete v příloze PDF.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter