Informace pro rodiče a žáky k 1 září 2022

Tisk Email

VÁŽENÍ RODIČE, ŽÁCI ŠKOLY,

 

DNE 1. ZÁŘÍ 2022  NASTOUPÍ   2.-9. ROČNÍKY   DO ŠKOLY  V  7.45 HOD.  ŽÁKOVSKÝM     VCHODEM.

PRO PRVNÍ ROČNÍKY A PŘÍPRAVNOU TŘÍDU BUDOU INSTRUKCE   OHLEDNĚ NÁSTUPU DO ŠKOLY 

ZVEŘEJNĚNY  V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU TJ. OD 22.8.2022  NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

A  NÁSTĚNCE U HLAVNÍHO VCHODU.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter