Informace z provozu škol a školských zařízení v termínu od 10.5.2021 do odvolání - viz příloha

Tisk Email

 

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze MO_MZ testování)

-          Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

-          K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy

-          Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách  a školských zařízení

-          Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně

-          K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

-          v základních školách

-          dětem v přípravné třídě,

-          žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

- na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům           9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. Tento způsob si koordinuje třídní učitel s vyučujícím daného předmětu.

- ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Ukázka nového testu pro děti Singclean zde:

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter