INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021 - viz příloha

Tisk Email

 

 Od 17.5.2021 chodí žáci celého prvního stupně prezenčním způsobem.

Výuka druhého stupně pokračuje od 17.5.2021 v rotačním modelu do 21.5.2021.

Od 24.5. 2021 nastupuje celý druhý stupeň na prezenční vzdělávání.

Výuka ve třídách bude probíhat podle platného rozvrhu.

Jsou povoleny individuální konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Tyto konzultace koordinuje třídní učitel s vyučujícím v daného předmětu.

Prezenční výuka již nemusí probíhat v homogenních skupinách.

Ukázka nového testu pro děti Singclean zde:

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter