Zápisový lístek - testování a nové informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Tisk Email

 

 Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021- Zápisové lístky

 

Vážení rodiče, milí žáci, nyní byste všichni měli znát podmínky přijímacího řízení, které musí být zveřejněny na stránkách všech středních škol. Další krok, který je nutný následně podniknout, je odevzdání zápisového lístku na školu, kam budete přijati.

Tento zápisový lístek je dokument, který má své číslo, neboť každý žák může obdržet jen jeden. Zápisové lístky budou k dispozici v recepci školy proti podpisu od 30.4.2021. Vyzvednout si je může žák nebo zákonný zástupce.

Na zápisový lístek vyplníte požadované údaje na školu, kam jste přijati a kterou jste si vybrali, že tam půjdete studovat. Bude tam tedy vyplněna jen jedna škola!!!! Poté je nutné zápisový lístek přinést opět do školy, neboť je tam nutný podpis našeho pana ředitele a razítko naší školy. Princip odevzdání a potvrzení bude stejný jako u přihlášek – tedy jeden den přinesete do školy a druhý den si ho vyzvednete.

Odevzdat zápisový lístek na vybranou školu je povinností zákonného zástupce nebo žáka a to do 10 dnů od zveřejnění seznamu přijatých žáků. Je tedy potřeba udělat to co nejrychleji!!!

Jakékoli informace Vám ráda poskytnu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 605352424

S pozdravem a přáním hodně úspěchů

 

                                                                                            

Vážení rodiče, milí žáci, předkládám slíbené informace k přijímacímu řízení na SŠ

1.      Od pondělí 1.2.2021 mají žáci, kteří končí povinnou školní docházku a žáci, kteří chtějí studovat na víceletém gymnáziu, v recepci školy výpis vysvědčení a 2 přihlášky. Toto si může přijít vyzvednout jak zákonný zástupce, tak i dítě proti podpisu.

2.      Vyplníte přihlášky, obě dvě úplně stejně – tzn. Pořadí škol bude stejné na obou přihláškách. Není nutné vypisovat termíny školní zkoušky. Název školy musí být celý a také kód oboru a název oboru – to najdete v brožurách, které jste dostali a také na všech stránkách jednotlivých škol. Na druhou stranu přihlášky napíšete IZO 116701595                   a známky z 1. a 2. pololetí 8 třídy a 1.pololetí 9.třídy. Nejdříve napíšete chování a potom další známky. Žáci vycházející z 8.třídy napíší známky za 1. a 2. pololetí 7.třídy a 1.pololetí 8.třídy, gymnazisti 1. a 2. pololetí 4.třídy a 1. pololet 5.třídy. Nakonec napíšete průměr známek, do kterého se nezapočítává chování.

3.      Vyplněné přihlášky přinesete ke kontrole do školy do 18.2.2021, necháte je na recepci a druhý den si pro ně přijdete. Pozor! V době jarních prázdnin ( 8.-12.2.2021) bude škola zavřená. Takto potvrzená přihláška musí být odevzdána da vybranou střední školu do 1.3.2021. Po tomto termínu vám ji už žádná střední škola v 1.kole přijímacího řízení nevezme. Lepší je tedy odnést si ji tam osobně.

4.      Některé školy požadují na vybrané obory potvrzení od lékaře, které se dává také na přihlášku, proto je nutné toto zjistit a v případě nutnosti tohoto potvrzení se včas domluvit s dětským lékařem. Ke kontrole k nám na školu toto potvrzení na přihlášce být ještě nemusí – my kontrolujeme známky.

5.      Ředitelé středních škol jsou povinni zveřejnit na svých stránkách nejpozději 8.3.21 jak bude probíhat přijímací řízení, informace také budete mít v pozvánce.

6.       Jednotná zkouška pro maturitní obory z českého jazyka a matematiky je zatím stanovena takto:

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021

 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín:  středa 14. dubna 2021

 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory:

  1. termín: středa  12. května 2021

  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

7.      Přijímací zkouška – pokud žák bude dělat: 

 

Pokud bude žák dělat dvě zkoušky, počítá se lepší výsledek – zvlášť český jazyk i matematika.

Pozvánku k přijímací zkoušce, kterou posílá ředitel střední školy, obdrží žák nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky.

Náhradní termín přijímací zkoušky může využít uchazeč pouze v případě vážných důvodů, a to po písemné omluvě řediteli střední školy (např. z důvodu nemoci) – nejpozději do 3 dnů.

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pomocí kódů, beze jmen) na webových stránkách školy.

Pokud žák nebyl přijat na zvolenou střední školu, může podat odvolání. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít Zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit Zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání.

Zápisové lístky obdrží žák či zákonný zástupce nejpozději v průběhu března 2021 od výchovné poradkyně.

 

Veškeré informace najdete také na:

www.cermat.cz  – informace o jednotné přijímací zkoušce, cvičné testy,

www.mpsv.cz => Další portály => Přijímací zkoušky, Volba povolání, Výběr škol, oborů.

 

     Pokud by bylo potřeba některé věci konzultovat, vysvětlit či doplnit informaci, je možné kontaktovat výchovného poradce – žáci přímo ve škole, rodiče telefonicky či mailem. Lze se domluvit i na osobní schůzce.  ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

     Protože epidemiologická situace je složitá, je možné, že se některé termíny či podmínky přijímacího řízení budou měnit.

 

 

                                                                                                Mgr. Emingerová, VP

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter