Důležité informace !

Důležité informace !

Tisk Email

 

                                                                                      Dle novelizace Školského zákona je distanční vzdělávaní povinné.

 

Prezenční výuka je hodnocena jako přítomnost žáka ve škole. V případě jeho nepřítomnosti je nutné, aby rodiče omluvili žáka dle platného školního řádu.Do školy nemohou být vpuštěni žáci s příznaky infekčního onemocnění  jako je např.  zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

Škola bude postupovat dle níže uvedeného:

 

Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte/žáka do budovy školy

 

a) je přítomen zákonný zástupce – dítě/žák není vpuštěn do budovy

 

b) není přítomen zákonný zástupce – škola zákonného zástupce neprodleně informuje o nutnosti neodkladného vyzvednutí žáka/dítěte

 

c) příznaky se vyskytnou/ jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – stejný postup jako u bodu b) před vyzvednutím je dítě/žák v izolaci . Dítě/žák je po celou dobu izolace pod dozorem zaměstnance školy ( školní asistentka), izolovaný i dozor použijí ochranné osobní pomůcky,  izolační místnost bude následně vydezinfikována.

 

 

Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o nutnosti kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS NEKONTAKTUJE, školu kontaktuje KHS, která rozhodne o okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu

 

Rodiče žáků a cizí osoby vstupují do školy pouze

v mimořádných případech

( tj. vyzvednutí a odevzdání  úkolů )

a po předchozí domluvě.

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter