Informace pro strávníky

Informace pro strávníky

Tisk Email

 

     Vážení strávníci, vážení rodiče stravujících se dětí v naší jídelně. Se zvýšením cen potravin je i naše škola nucena upravit ceny stravného k 1. lednu 2021. Doufáme, že navýšení cen pro vás nebude tak dramatické a zachováte nám přízeň. Zvýšení ceny je v zájmu udržení kvality našich služeb.

Proto vás žádám o upravení zasílaných záloh do 29.12.2020 dle níže uvedené tabulky viz příloha


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter