Informace strávníkům - vratky stravného

Informace strávníkům - vratky stravného

Tisk Email

     Vážení strávníci a rodiče stravujících se dětí, od 16.12.2020 nebude možno odhlásit ani přihlásit obědy, a to z důvodu vracení přeplatků ke konci kalendářního roku.

Dále vás žádám o zasílání stravného na měsíc leden až od 17.12.2020. Pokud bude stravné přijato do 17.12.2020 , bude zahrnuto do vratky stravného.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter