Informace pro rodiče po opatření vlády od 14.10.2020 - aktualizace ke dni 15.10.2020

Tisk Email

Vážení rodiče,

na základě nových opatření vlády bude od 14.10.2020 do 2.11.2020 probíhat výuka pro žáky celé školy distančním způsobem.

Aktuální informace

V době distančního vzdělávání bude vestibul školy otevřen od 8.00 hod do 12.00 hod. Zde budete mít k dispozici materiály od učitelů a zároveň možnost odevzdat zadané vypracované úkoly (pokud nejsou odevzdány elektronicky). Každý odevzdaný materiál musí být čitelně označený jménem a třídou. V případě, že budete potřebovat přijít v jiném čase, je nutné se osobně domluvit třídním učitelem nebo asistentkou.

On-line komunikace na druhém stupni bude probíhat v době rozvrhu hodin v rozmezí první až páté vyučovací hodiny. Tuto on-line komunikaci si budou organizovat vyučující jednotlivých předmětů dle potřeby a možností.

 

Hodnocení žáka v době distančního vzdělávání bude záležet na jeho aktivitě a odevzdaných úkolech.

Školní družina a školní klub budou v daném období uzavřeny.

Obědy pro vaše děti jsou automaticky odhlášeny.

Po dobu tohoto opatření je nutné spolupracovat s jednotlivými vyučujícími, neboť distanční studium je pro vaše dítě povinné na základě novelizace Školského zákona

 

                                                                                                                                                                                        Mgr. Forman Josef

                                                                                                                                                                                           ředitel  školy

 

 

                                                                                                                                                     


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter