Informace pro rodiče ohledně stravování

Informace pro rodiče ohledně stravování

Vážení rodiče,

s ohledem na výměnu oken ve školní jídelně v době od 24.9. do 29.9. se nebude dne 29.9. vařit.

Vyučování bude zkráceno:

I. stupeň – výuka do 5. vyučovací hodiny - včetně

II. stupeň – výuka do 6. vyučovací hodiny - včetně

Počítejte s tím a připravte dětem na tento den větší „svačinu“.

Obědy budou odhlášeny pro všechny strávníky vedoucím jídelny.

 

Mgr. Josef Forman

Organizace zahájení školního roku 2021/2022

 

Slavnostní zahájení školního roku dne 1.9. 2021

 

V letošním školním roce bude zahájení školního roku ovlivněno rekonstrukcí zateplení školy a epidemiologickou situací.

 

Zahájení proběhne pro první ročníky a přípravnou třídu následovně

 

-          1.A zahájí školní rok ve sportovní hale školy od 8.30 hod.

 

-          1.B a 1.C a přípravná třída zahájí školní rok v prostorách terasy před školní družinou od 8.00 hod.

 

Žáci prvních ročníků a přípravné třídy nastupují se svými třídními. 

 

Třídní učitelé prvních tříd a přípravné třídy zajišťují přípravu slavnostního zahájení.

Po slavnostním zahájení a informacích od třídních učitelů se žáci rozejdou domů

 

Program a zabezpečení pro první ročníky a přípravnou třídu:

  • Přivítání
  • Projev ředitele 
  • Informace třídních učitelů

Žáci 2. až 5. ročníku se shromáždí odděleně na velkém hřišti školy v 8.00 hod.

Po slavnostním zahájení a informacích od třídních učitelů se žáci rozejdou domů.

 

Žáci 6. až 9. ročníku se shromáždí odděleně na velkém hřišti školy v 8.45 hod.

Po slavnostním zahájení a informacích od třídních učitelů se žáci rozejdou domů.

Základní informace na další dny vyučování žáci obdrží od třídních učitelů vytištěné.

(testování, vstup do školy, bezpečnost, hygienická opatření apod.)

 

Žáci, kteří mají na 1.9. 2021 zajištěný oběd: bude vydáván od 10.30 hod. Příchod do jídelny bude vchodem z terasy školní družiny.

 

Organizace výuky

1.9. (1.den)     zahájení školního roku

2.9. (2.den)    

                                   Vydávání učebnic I. stupeň II. stupeň

                                   Třídní učitelé ve svých třídách

1. ročník, př. tř.          2 hodiny,  9:40 - žáci do družiny oběd 10:30 hod.

2. – 5. ročník              4 hodiny         oběd 11:30 hod.

6. – 9. ročník              4 hodiny         oběd 11:40 hod.

3.9. (3.den)

                                    - 1. ročník, př. tř. 3 hodiny,  10:45 - žáci do družiny oběd 11:00 hod.

- 2. – 5. ročník            - 4 hodiny, třídní ve svých třídách oběd 11:30 hod.

- 6. – 9. ročník – 1. a 2. hod třídní ve svých třídách 3. – 5. hodinu podle provizorního rozvrhu. Bez odpoledního vyučování.

6.9. (4. den)   

1. – 9. ročník  Výuka podle provizorního rozvrhu

 

V průběhu prvního týdne vyučování odpadají nulté a odpolední hodiny

 

Prezenční výuka žáků školy je podmíněna pravidelným TESTOVÁNÍM

Na začátku školního roku budou žáci testováni v následujících termínech 2.9. 6.9. a 9.9. 

V případě pozdního příchodu do školy se žáci nechají otestovat v recepci školy.

Žáci, kteří nebudou testováni v určených dnech, musí projít přes recepci školy, kde se nechají otestovat. Následně půjdou do šatny.

Žáci musí přijít v dostatečném předstihu, aby byli včas na první vyučovací hodinu. Zde jsou stanovené časy pro příchody jednotlivých tříd.

Testovat se budou zdravotnickou firmou VIDIA. Vstup na toto testování bude hlavním vchodem školy (bude označeno) nebo vchodem u školní družiny

Ve výjimečných případech ve třídě první vyučovací hodinu. Testování bude provedeno pod kontrolou vyučujícího první hodiny.

Žáci, kteří nebudou testováni v době prezenční výuky, mohou být přítomni ve škole pouze v případě, že budou mít při vyučování zakrytá ústa a nos rouškou.

Test trvá 15 minut a je potřeba přijít tak, aby byl žák přítomen na začátku vyučování své třídy. Testování bude začínat v 7:30 hod.

V případě pozitivního testu nebude žák vpuštěn do školy, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce žáka a následně vše řešeno a konzultováno s hygienickou stanicí Most.

Testování společností VIDIA bude probíhat před vyučováním ve stanovených termínech:

I. stupeň – žáci budou testování před vyučováním, jak budou přicházet do školy. Vchod na testování bude z terasy od školní družiny

II. stupeň

Vstup na testování firmou VIDIA (bude označeno). 

Čas testování VIDIA

2.9. 6.9. 9.9. 2021

II. stupeň vchod u jídelny(školní družina)

 

Hlavní vchod školy

Hlavní vchod školy

8:00 – 8:15

7.C 8.C 

7:30 – 7:50

9.B  7.A

8:15 – 8:25

7.B  8.B

7:40 – 8:10

6.A  6.B

 

 

8:10 – 8:35

6.C  9.A  8.A  

Školní stravování

Školní jídelna je v provozu.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je takto upravený počet míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

 

Školní družina

Provoz školní družiny bude zajištěn:

V době od 6:00 do 8:00 hod., po ukončení vyučování do 16:00 hod.

• Pro žáky, kteří jsou řádně zapsáni do školní družiny.

 

Provoz školy od 1.9. 2021 do odvolání viz příloha

 

 

Informace pro strávníky školy

Vážení strávníci, vážení rodiče stravujících se dětí,

 Žádám vás tímto o kontrolu stavu na vašem stravovacím účtu. Pokud máte na účtu dostatek finančních prostředků, neposílejte již peníze.

Z důvodu vracení přeplatků na konci školního roku.

Dále vás žádám o zasílání finančních prostředků na září až od druhé poloviny srpna 2021.

Děkuji za pochopení

Michal Burda

Vedoucí školní jídelny

Zápisový lístek - testování a nové informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

 

 Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021- Zápisové lístky

 

Vážení rodiče, milí žáci, nyní byste všichni měli znát podmínky přijímacího řízení, které musí být zveřejněny na stránkách všech středních škol. Další krok, který je nutný následně podniknout, je odevzdání zápisového lístku na školu, kam budete přijati.

Tento zápisový lístek je dokument, který má své číslo, neboť každý žák může obdržet jen jeden. Zápisové lístky budou k dispozici v recepci školy proti podpisu od 30.4.2021. Vyzvednout si je může žák nebo zákonný zástupce.

Na zápisový lístek vyplníte požadované údaje na školu, kam jste přijati a kterou jste si vybrali, že tam půjdete studovat. Bude tam tedy vyplněna jen jedna škola!!!! Poté je nutné zápisový lístek přinést opět do školy, neboť je tam nutný podpis našeho pana ředitele a razítko naší školy. Princip odevzdání a potvrzení bude stejný jako u přihlášek – tedy jeden den přinesete do školy a druhý den si ho vyzvednete.

Odevzdat zápisový lístek na vybranou školu je povinností zákonného zástupce nebo žáka a to do 10 dnů od zveřejnění seznamu přijatých žáků. Je tedy potřeba udělat to co nejrychleji!!!

Jakékoli informace Vám ráda poskytnu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 605352424

S pozdravem a přáním hodně úspěchů

 

                                                                                            

Vážení rodiče, milí žáci, předkládám slíbené informace k přijímacímu řízení na SŠ

1.      Od pondělí 1.2.2021 mají žáci, kteří končí povinnou školní docházku a žáci, kteří chtějí studovat na víceletém gymnáziu, v recepci školy výpis vysvědčení a 2 přihlášky. Toto si může přijít vyzvednout jak zákonný zástupce, tak i dítě proti podpisu.

2.      Vyplníte přihlášky, obě dvě úplně stejně – tzn. Pořadí škol bude stejné na obou přihláškách. Není nutné vypisovat termíny školní zkoušky. Název školy musí být celý a také kód oboru a název oboru – to najdete v brožurách, které jste dostali a také na všech stránkách jednotlivých škol. Na druhou stranu přihlášky napíšete IZO 116701595                   a známky z 1. a 2. pololetí 8 třídy a 1.pololetí 9.třídy. Nejdříve napíšete chování a potom další známky. Žáci vycházející z 8.třídy napíší známky za 1. a 2. pololetí 7.třídy a 1.pololetí 8.třídy, gymnazisti 1. a 2. pololetí 4.třídy a 1. pololet 5.třídy. Nakonec napíšete průměr známek, do kterého se nezapočítává chování.

3.      Vyplněné přihlášky přinesete ke kontrole do školy do 18.2.2021, necháte je na recepci a druhý den si pro ně přijdete. Pozor! V době jarních prázdnin ( 8.-12.2.2021) bude škola zavřená. Takto potvrzená přihláška musí být odevzdána da vybranou střední školu do 1.3.2021. Po tomto termínu vám ji už žádná střední škola v 1.kole přijímacího řízení nevezme. Lepší je tedy odnést si ji tam osobně.

4.      Některé školy požadují na vybrané obory potvrzení od lékaře, které se dává také na přihlášku, proto je nutné toto zjistit a v případě nutnosti tohoto potvrzení se včas domluvit s dětským lékařem. Ke kontrole k nám na školu toto potvrzení na přihlášce být ještě nemusí – my kontrolujeme známky.

5.      Ředitelé středních škol jsou povinni zveřejnit na svých stránkách nejpozději 8.3.21 jak bude probíhat přijímací řízení, informace také budete mít v pozvánce.

6.       Jednotná zkouška pro maturitní obory z českého jazyka a matematiky je zatím stanovena takto:

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021

 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín:  středa 14. dubna 2021

 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory:

  1. termín: středa  12. května 2021

  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

7.      Přijímací zkouška – pokud žák bude dělat: 

 

Pokud bude žák dělat dvě zkoušky, počítá se lepší výsledek – zvlášť český jazyk i matematika.

Pozvánku k přijímací zkoušce, kterou posílá ředitel střední školy, obdrží žák nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky.

Náhradní termín přijímací zkoušky může využít uchazeč pouze v případě vážných důvodů, a to po písemné omluvě řediteli střední školy (např. z důvodu nemoci) – nejpozději do 3 dnů.

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pomocí kódů, beze jmen) na webových stránkách školy.

Pokud žák nebyl přijat na zvolenou střední školu, může podat odvolání. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít Zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit Zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání.

Zápisové lístky obdrží žák či zákonný zástupce nejpozději v průběhu března 2021 od výchovné poradkyně.

 

Veškeré informace najdete také na:

www.cermat.cz  – informace o jednotné přijímací zkoušce, cvičné testy,

www.mpsv.cz => Další portály => Přijímací zkoušky, Volba povolání, Výběr škol, oborů.

 

     Pokud by bylo potřeba některé věci konzultovat, vysvětlit či doplnit informaci, je možné kontaktovat výchovného poradce – žáci přímo ve škole, rodiče telefonicky či mailem. Lze se domluvit i na osobní schůzce.  ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

     Protože epidemiologická situace je složitá, je možné, že se některé termíny či podmínky přijímacího řízení budou měnit.

 

 

                                                                                                Mgr. Emingerová, VP

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Dle nového opatření MŠMT z 5.1.2021došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení. Na základě tohoto opatření  nebude jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělávání. O konání či nekonání této zkoušky rozhodnou ředitelé škol. Zda zkouška proběhne či ne musí školy zveřejnit na své webové stránky nejpozději 8.3.2021.

Zkouška zůstává povinnou součástí přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

Pro děti zůstává v platnosti podání dvou přihlášek na SŠ, do kterých se bude uvádět vysvědčení za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku. Tyto přihlášky obdrží vycházející žáci po pololetí dle situace – buď osobně po nástupu do školy nebo budou k dispozici na recepci školy proti podpisu.

Všechny informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny zde na stránkách školy na konci ledna.

V současné době probíhají na většině středních škol dny otevřených dveří, většinou prostřednictvím Teamsů, proto je potřeba sledovat webové stránky vybraných škol, kde najdete všechny potřebné informace.   

Veškeré informace najdete také na stránkách MŠMT v sekci Jednotné přijímací zkoušky na SŠ.

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

V případě potřeby či dotazů mě můžete kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde si naplánujeme individuální konzultaci nebo vám na dotaz ihned odpovím.

S pozdravem Mgr. Emingerová, kariérní poradce

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter