Informace pro strávníky školy

Informace pro strávníky školy

Vážení strávníci, vážení rodiče stravujících se dětí,

 Žádám vás tímto o kontrolu stavu na vašem stravovacím účtu. Pokud máte na účtu dostatek finančních prostředků, neposílejte již peníze.

Z důvodu vracení přeplatků na konci školního roku.

Dále vás žádám o zasílání finančních prostředků na září až od druhé poloviny srpna 2021.

Děkuji za pochopení

Michal Burda

Vedoucí školní jídelny

Zápisový lístek - testování a nové informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

 

 Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021- Zápisové lístky

 

Vážení rodiče, milí žáci, nyní byste všichni měli znát podmínky přijímacího řízení, které musí být zveřejněny na stránkách všech středních škol. Další krok, který je nutný následně podniknout, je odevzdání zápisového lístku na školu, kam budete přijati.

Tento zápisový lístek je dokument, který má své číslo, neboť každý žák může obdržet jen jeden. Zápisové lístky budou k dispozici v recepci školy proti podpisu od 30.4.2021. Vyzvednout si je může žák nebo zákonný zástupce.

Na zápisový lístek vyplníte požadované údaje na školu, kam jste přijati a kterou jste si vybrali, že tam půjdete studovat. Bude tam tedy vyplněna jen jedna škola!!!! Poté je nutné zápisový lístek přinést opět do školy, neboť je tam nutný podpis našeho pana ředitele a razítko naší školy. Princip odevzdání a potvrzení bude stejný jako u přihlášek – tedy jeden den přinesete do školy a druhý den si ho vyzvednete.

Odevzdat zápisový lístek na vybranou školu je povinností zákonného zástupce nebo žáka a to do 10 dnů od zveřejnění seznamu přijatých žáků. Je tedy potřeba udělat to co nejrychleji!!!

Jakékoli informace Vám ráda poskytnu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 605352424

S pozdravem a přáním hodně úspěchů

 

                                                                                            

Vážení rodiče, milí žáci, předkládám slíbené informace k přijímacímu řízení na SŠ

1.      Od pondělí 1.2.2021 mají žáci, kteří končí povinnou školní docházku a žáci, kteří chtějí studovat na víceletém gymnáziu, v recepci školy výpis vysvědčení a 2 přihlášky. Toto si může přijít vyzvednout jak zákonný zástupce, tak i dítě proti podpisu.

2.      Vyplníte přihlášky, obě dvě úplně stejně – tzn. Pořadí škol bude stejné na obou přihláškách. Není nutné vypisovat termíny školní zkoušky. Název školy musí být celý a také kód oboru a název oboru – to najdete v brožurách, které jste dostali a také na všech stránkách jednotlivých škol. Na druhou stranu přihlášky napíšete IZO 116701595                   a známky z 1. a 2. pololetí 8 třídy a 1.pololetí 9.třídy. Nejdříve napíšete chování a potom další známky. Žáci vycházející z 8.třídy napíší známky za 1. a 2. pololetí 7.třídy a 1.pololetí 8.třídy, gymnazisti 1. a 2. pololetí 4.třídy a 1. pololet 5.třídy. Nakonec napíšete průměr známek, do kterého se nezapočítává chování.

3.      Vyplněné přihlášky přinesete ke kontrole do školy do 18.2.2021, necháte je na recepci a druhý den si pro ně přijdete. Pozor! V době jarních prázdnin ( 8.-12.2.2021) bude škola zavřená. Takto potvrzená přihláška musí být odevzdána da vybranou střední školu do 1.3.2021. Po tomto termínu vám ji už žádná střední škola v 1.kole přijímacího řízení nevezme. Lepší je tedy odnést si ji tam osobně.

4.      Některé školy požadují na vybrané obory potvrzení od lékaře, které se dává také na přihlášku, proto je nutné toto zjistit a v případě nutnosti tohoto potvrzení se včas domluvit s dětským lékařem. Ke kontrole k nám na školu toto potvrzení na přihlášce být ještě nemusí – my kontrolujeme známky.

5.      Ředitelé středních škol jsou povinni zveřejnit na svých stránkách nejpozději 8.3.21 jak bude probíhat přijímací řízení, informace také budete mít v pozvánce.

6.       Jednotná zkouška pro maturitní obory z českého jazyka a matematiky je zatím stanovena takto:

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021

 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín:  středa 14. dubna 2021

 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory:

  1. termín: středa  12. května 2021

  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

7.      Přijímací zkouška – pokud žák bude dělat: 

 

Pokud bude žák dělat dvě zkoušky, počítá se lepší výsledek – zvlášť český jazyk i matematika.

Pozvánku k přijímací zkoušce, kterou posílá ředitel střední školy, obdrží žák nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky.

Náhradní termín přijímací zkoušky může využít uchazeč pouze v případě vážných důvodů, a to po písemné omluvě řediteli střední školy (např. z důvodu nemoci) – nejpozději do 3 dnů.

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pomocí kódů, beze jmen) na webových stránkách školy.

Pokud žák nebyl přijat na zvolenou střední školu, může podat odvolání. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít Zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit Zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání.

Zápisové lístky obdrží žák či zákonný zástupce nejpozději v průběhu března 2021 od výchovné poradkyně.

 

Veškeré informace najdete také na:

www.cermat.cz  – informace o jednotné přijímací zkoušce, cvičné testy,

www.mpsv.cz => Další portály => Přijímací zkoušky, Volba povolání, Výběr škol, oborů.

 

     Pokud by bylo potřeba některé věci konzultovat, vysvětlit či doplnit informaci, je možné kontaktovat výchovného poradce – žáci přímo ve škole, rodiče telefonicky či mailem. Lze se domluvit i na osobní schůzce.  ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

     Protože epidemiologická situace je složitá, je možné, že se některé termíny či podmínky přijímacího řízení budou měnit.

 

 

                                                                                                Mgr. Emingerová, VP

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Dle nového opatření MŠMT z 5.1.2021došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení. Na základě tohoto opatření  nebude jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělávání. O konání či nekonání této zkoušky rozhodnou ředitelé škol. Zda zkouška proběhne či ne musí školy zveřejnit na své webové stránky nejpozději 8.3.2021.

Zkouška zůstává povinnou součástí přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

Pro děti zůstává v platnosti podání dvou přihlášek na SŠ, do kterých se bude uvádět vysvědčení za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku. Tyto přihlášky obdrží vycházející žáci po pololetí dle situace – buď osobně po nástupu do školy nebo budou k dispozici na recepci školy proti podpisu.

Všechny informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny zde na stránkách školy na konci ledna.

V současné době probíhají na většině středních škol dny otevřených dveří, většinou prostřednictvím Teamsů, proto je potřeba sledovat webové stránky vybraných škol, kde najdete všechny potřebné informace.   

Veškeré informace najdete také na stránkách MŠMT v sekci Jednotné přijímací zkoušky na SŠ.

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

V případě potřeby či dotazů mě můžete kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde si naplánujeme individuální konzultaci nebo vám na dotaz ihned odpovím.

S pozdravem Mgr. Emingerová, kariérní poradce

Důležité informace !

 

                                                                                      Dle novelizace Školského zákona je distanční vzdělávaní povinné.

 

Prezenční výuka je hodnocena jako přítomnost žáka ve škole. V případě jeho nepřítomnosti je nutné, aby rodiče omluvili žáka dle platného školního řádu.Do školy nemohou být vpuštěni žáci s příznaky infekčního onemocnění  jako je např.  zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

Škola bude postupovat dle níže uvedeného:

 

Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte/žáka do budovy školy

 

a) je přítomen zákonný zástupce – dítě/žák není vpuštěn do budovy

 

b) není přítomen zákonný zástupce – škola zákonného zástupce neprodleně informuje o nutnosti neodkladného vyzvednutí žáka/dítěte

 

c) příznaky se vyskytnou/ jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – stejný postup jako u bodu b) před vyzvednutím je dítě/žák v izolaci . Dítě/žák je po celou dobu izolace pod dozorem zaměstnance školy ( školní asistentka), izolovaný i dozor použijí ochranné osobní pomůcky,  izolační místnost bude následně vydezinfikována.

 

 

Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o nutnosti kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS NEKONTAKTUJE, školu kontaktuje KHS, která rozhodne o okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu

 

Rodiče žáků a cizí osoby vstupují do školy pouze

v mimořádných případech

( tj. vyzvednutí a odevzdání  úkolů )

a po předchozí domluvě.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

      Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 („Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem  a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách

 Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny

Provoz základních škol

  Je povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod

 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky.

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování

 Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

 maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze      u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

 ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 

  udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

 ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz školy od 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 viz příloha

 

 

 

Informace strávníkům - vratky stravného

     Vážení strávníci a rodiče stravujících se dětí, od 16.12.2020 nebude možno odhlásit ani přihlásit obědy, a to z důvodu vracení přeplatků ke konci kalendářního roku.

Dále vás žádám o zasílání stravného na měsíc leden až od 17.12.2020. Pokud bude stravné přijato do 17.12.2020 , bude zahrnuto do vratky stravného.

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter