Lyžujeme na Klínech

 

Vážení rodiče, milí žáci, tak máme za sebou první dny lyžařského kurzu na Klínech, kde probíhá výcvik za krásného počasí. Všechny děti druhý den již sjížděly sjezdovku, jsou velmi šikovné. 
Moc si to užíváme a jsme rádi, že se nakonec, po všech těch zrušených termínech, lyžování uskutečnilo. Příští týden vyjedeme ještě 9. a 10. 3., ve středu budeme odjíždět v 8 hodin, ve čtvrtek v 8.15.

Lyžařský kurz proběhne 2., 3., 4., 9. a 10.3. 2022 na Klínech, vše platí, jak bylo původně plánováno – tzn. ráno sraz v 7.55 pod školou u velkého parkoviště, prostudujte si pozorně informace, které jste dostali – jsou i na stránkách školy. Abychom mohli zájezd uskutečnit, museli jsme zvolit jiného dopravce, který je dražší, proto je cena za bus 500,- a nebudu tedy nic vracet těm, co mají zaplacenou zálohu. 

Vypadá to na krásné počasí, takže věřím, že si to všichni užijeme.

 

S pozdravem Mgr. Emingerová ( 605352424 )

Foto zde:

Důležitá opatření

Vážení rodiče

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je nutné přistoupit na doporučení Ministerstva zdravotnictví a ve výuce dodržovat doporučující opatření.

Cílem je zachovat v co největší míře prezenční výuku při zachování bezpečí  Vašich dětí  a zamezení  jejich karantény, která přináší  pro Vás nutnost  zajištění jejich hlídání - zejména na prvním stupni. 

Opatření od 21.1.2022

1.       Žáci i vyučující budou mít mezi sebou dostatečné odstupy (1,5m)

2.       Vyučující budou nosit respirátory a žáci roušky i během vyučování.

3.       Budou i nadále dodržována zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, větrání, alternativní výuka apod.)

Obracím se tedy na Vás s prosbou o vysvětlení celé této situace dětem a doufám ve Vaši podporu.

                                                                                                                                                            Mgr. Josef Forman

                                                                                                                                                               ředitel školy

 

 

Informace pro strávníky

Vážení rodiče stravujících se dětí a vážení strávníci.

Od 13.12.2021 do 22.12.2021 nebude možno přihlašovat, nebo odhlašovat obědy.

Z důvodu vracení přeplatků ke konci kalendářního roku.

Děkuji za pochopení

Vedoucí školní jídelny

Michal Burda

Informace pro rodiče - Ceny stravného pro rok 2022

Vážení rodiče,

v důsledku enormního nárůstu cen energií a bohužel i cen potravin, jsme i my z tohotodůvodu nuceni přistoupit k nepopulárnímu opatření.

Ceny stravného vzrostou v průměru o 2 Kč na 1 oběd, z toho vyplívá i úprava výše záloh, pro danou věkovou kategorii. 

Ceny stravného a výše záloh pro rok 2022 jsou uvedeny v tabulce.

Prosíme o úpravu vašich stálých záloh na obědy nejpozději v měsíci prosinci při platbě stravného na měsíc leden 2022.

 

                                       Výše stravného platné od 01.01.2022

Věková kategorie

Cena za jeden oběd

Výše záloh

II. do 6 let

22 Kč

530 Kč

III. 7-10 let

26 Kč

590 Kč

IV. 11-14 let

29 Kč

640 Kč

V. 15 a více let

33 Kč

730 Kč

 

 

Doufám, že toto navýšení cen vás neodradí, své děti necháte stále stravovat v naší jídelně a zůstanete nám věrni.

 

Michal Burda

Vedoucí školní jídelny

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter