"Podpora žáků ZŠ v Mostě"

"Podpora žáků ZŠ v Mostě"

 

 

Dne 1.9.2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání   zahájen  projekt  "Podpora žáků ZŠ v Mostě". Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let a do jejich realizace je zapojen 10 základních škol v Mostě, Statutární město Most prostřednictvím Klubu národnostních menšin, Oblastní charita v Mostě prostřednictvím klubu Sovička a Pobočka Diakonie CB v Mostě prostřednictvím klubu Záplata.

 

Hlavním cílem projektu je  podpora rovného přístupu žáků základních škol ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím  proudu,  a to včetně podpory dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit. K naplnění tohoto cíle bude přispívat široké spektrum klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na podporu žáků jak v prostředí základních škol (před a po vyučování), tak v prostřední mimoškolních klubů. Dvě z aktivit jsou též zaměřeny na rodiče žáků, na jejich aktivnější zapojení do života školy a motivaci dětí k domácí přípravě do školy.

 

Na školách jsou nově zřízeny pozice podpůrných pracovníků pro děti a rodiče ze soc. vyloučených lokalit, které umožní pravidelnou podporu žáků při přípravě na vyučování (domácí úkoly, doučování, příprava na testy, zpracování referátů atp.), každá z partnerských škol si dle svých potřeb zvolila počet těchto pracovníků a rozsah jejich úvazku od 0,15 úvazku do 0,5 úvazku. Žáci mají též ve školách možnost volby z více než 50 zájmových kroužků se zaměřením např. na sport, finanční gramotnost, divadlo, cizí jazyky či kroužky typu mladý zdravotník, hasič, dobrovolník atp.

Na naší škole máme díky tomuto projektu dva kroužky doučování pro žáky 2.stupně a dále 4 sportovní kroužky – házená, volejbal a dvakrát sportovní hry.

 

V prostředí mimo ZŠ jsou nabízeny každé odpoledne doučování kluby, a to jak pro jednotlivce, tak pro menší skupiny dětí. V těchto klubech je možné si připravovat domácí úkoly, zaměřit se na určité předměty, se kterými může mít dítě potíže, připravit se na zkoušení atp. Kluby budou nabízet zážitkové vzdělávací aktivity též v době hlavních prázdnin, a to včetně např. tématických vycházek či výletů do okolí.

 

Na každé z partnerských škol pracuje v koordinátor inkluze, který podporuje zavádění proinkluzivních opatření dle potřeb konkrétních žáků školy, úzce spolupracuje s vedením školy a zároveň dochází k výměně zkušeností a příkladu dobré praxe v rámci celého projektového týmu.

 

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Genesia, z.s.

Partneři projektu:

Statutární město Most,

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.,

Oblastní charita Most, Pobočka Diakonie CB v Mostě,

1. ZŠ - Základní škola, Most, Svážná 2342, p.o.,

3. ZŠ - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p.o. ,

4. ZŠ - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, p.o.,

7. ZŠ - Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.,

 8. ZŠ - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,p.o. ,

10. ZŠ Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p.o.,

11. ZŠ - Základní škola, Most, Obránců míru 2944, p.o.,

14. ZŠ - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p.o.,

15.ZŠ - Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, p.o.,

18.ZŠ - Základní škola, Most, Okružní 123/8, p.o.,

Lyžařský výcvik 2020

Lyžařský výcvik 2020

Lyžák 1.den

1.den neděle 26.1.2020
Cesta autobusem bez problémů, dorazili jsme akorát na oběd. Ubytovali jsme v moderně zařízených pokojích a po obědě (oblíbené špagety) se vydali na sjezdovku. Pro nedostatek sněhu nejezdí letos vlek Macher a tak musíme kousek po svých na lanovku. Naštěstí by mělo zítra začít sněžit a tak nám trošku ulehčit přesuny na hotel a sjezdovku. Po večeři (bramborová kaše, uzené) jsme si povídali o tom, jak se správně a hlavně bezpečně na sjezdovce chovat v rámci lyžařského výcviku ?.
Kaftanová 

Lyžák 2.den

Den druhý - pondělí
Dnes první skupina jezdila celý den na lanovce s paní učitelkou Kalibovou, druhá skupina část dne trénovala s paní učitelkou Kaftanovou na pomě a pak zúročila své zkušenosti také na lanovce. Třetí skupina, která se teprve včera naučila lyžovat, vyzkoušela s paní učitelkou Emingerovou hned několik vleků od nejlehčí až po nejtěžší sjezdovku na sklonku dne.
Všechny děti dnes musíme pochválit za vytrvalost a disciplínu na svahu. Vyzdvihnout musíme hlavně ty, kteří ještě včera ráno byli úplní nelyžaři a dnes sjížděli svah zcela bez problémů a s úsměvem na rtu.
Kaftanová 
(poslední fotografie je pozdrav 2.skupiny z webkamery na pomě) 

Den třetí - úterý

Dnes jsme strávili většinu dne na sjezdovce Kejnos. Ti, co byli unavení a toužili po změně, vydali se s paní učitelkou Emingerovou na rozhlednu Žalý. Protože se ale odpoledne znenadání zhoršilo na hřebenech počasí, nebylo možné výstup na rozhlednu dokončit. Děti si to ovšem vynahradily při sestupu po sjezdovce. Došlo na koulování, stavění ze sněhu i návštěvu místní hospůdky. Tuto možnost dnes využili i lyžaři, protože bylo lyžování v takovém nepříznivém počasí přeci jen náročnější. Dnešní den i přes větrné počasí s notnou dávkou sněhu jsme si velmi užili. Vždyť mnozí z nás na padající sníh čekali opravdu dlouho. ?

 

Foto zde:
3.ZŠ na Zimní olympiádě dětí a mládeže

3.ZŠ na Zimní olympiádě dětí a mládeže

 

     V pondělí 20.1 2020 vyjely sportovní třídy 2.A, 4.A , 8.A, 9.A Základní školy U Stadionu (3.ZŠ) do Skiareálu Klínovec fandit mladým sportovcům z celého Ústeckého kraje. Autobus nás vysadil pod mostem u sjezdovky Přemostěná. Zimní olympiáda začala v 9:00 hodin disciplínou obří slalom. Okolo nás projížděli samí závodníci. A bylo na co koukat! Viděli jsme krásné jízdy na trati, ale i pády do sítí. Náš Ústecký kraj se umístil v kategorii mladších žákyň 14. Mouleová Kristýna, 36. Popsimovová Nikola. V mladších žácích skončil 5. Novák Jáchym, 14. Matoušek Tomáš a 21.Oupický Petr. Ve starších žákyních se umístila 15. Borůvková Lenka, 21. Tupcová Klára, 30. Nováčková Michaela. Ve starších chlapcích zvítězil Müller Marek. 24. místo obsadil Hotový Gustav a 28. místo Flanderka Aleš. Když jsme dofandili, šli jsme bobovat na sousední svah nedaleko od závodní tratě. Po bobování jsme se naobědvali v hospůdce na sjezdovce. Většina dětí si objednala hranolky nebo obří palačinky, které byly přes celý talíř. Než přijel autobus, využili jsme čas opět k bobování. Pak jsme zamířili na Boží dar do Infocentra, tam jsme si koupili olympijské suvenýry a vydali se zpátky domů do Mostu. Výlet se nám líbil, hlavně sníh, který tady u nás letos nemáme.

autoři: Kateřina Havlová, David Koman, 4.A

Foto zde:

Tandemové vyučování

Žáci tříd 4.A a 4.B si v letošním roce na vlastní kůži zkouší výuku s dvěma učiteli v jedné hodině tzv. tandemovou výuku. V uplynulém týdnu jsme vyzkoušeli, jaké je to se učit společně v hodinách čtení. Žáci získali nové vědomosti z prezentace o švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové, seznámili se s jejími nejvýznamnějšími knihami i jejich filmovým zpracováním. Při skupinové práci se dozvěděli, jak se Pipi jmenuje celým jménem, s kým ve vile Villekule žije a jaká vlastně je. Děti předvedly velmi pěkné výkony při hlasitém čtení kapitoly Pipi hraje s policisty na babu. Dokázaly zodpovědět všechny otázky po přečtení příběhu. Nakonec jsme si všichni vyzkoušeli překládat ve švédšině co nás napadlo. Paní učitelky se při práci střídaly, někde doplňovaly a po celou hodinu si navzájem pomáhaly. Dětem se hodiny líbily pro jejich pestrost, dynamiku, stále se něco dělo. Doufáme, že si z hodin také děti něco odnesly a na Astrid Lindgrenovou již nikdy nezapomenou. Věříme, že i v dalších společných hodinách se nám bude dařit a hlavně bude nás to všechny bavit.


Paní učitelky Kateřina Kalibová a Lucie Kaftanová 
Foto zde:

Dopravní hřiště

Poslední týden v listopadu se třídy 4.A, 4.B a 4.C se zúčastnily vzdělávacího programu na Dětském dopravním hřišti v Mostě. Děti se učily v učebně dopravní značky i orientovat se v jednotlivých dopravních situacich. Po testu svých znalostí si vyzkoušely dopravní situace na kolech a koloběžkách přímo na dopravním hřišti.

Kaft. 
Foto zde:

Vánoce a tradice v kostele

 

 

V úterý 10.12.2019 navštívily třídy 2.A a 4.A kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Součástí vánočního pořadu, který pro školy připravili zaměstnanci kostela, bylo povídání o Vánocích a vánočních tradicích přímo v kostele. Shlédli jsme také film o přesouvání kostela v době těžby uhlí a prohlédli si takřka celý kostel a jeho zákoutí, kryptu i kostelní varhany. Paní učitelka na ně zahrála tradiční koledu Nesem Vám noviny a my jsme si poprvé v životě v kostele zazpívali.

Návštěva kostela se nám moc líbila, už se těšíme na Ježíška. Touto cestou děkujeme zaměstnancům kostela za velmi pěkně připravenou akci a nové zážitky.

Kaft. 

Foto zde:

Návštěva muzea 4.C

Ve čtvrtek 12. prosince 4. C navštívila muzeum v Mostě. Prohlídka byla báječná, protože se děti mohly podívat, jak se žilo v Krušných horách a dokonce viděly různé druhy Betlému.  Poté si vyrobily          a vymalovaly sádrové odlitky s vánočními motivy. Když měly hotovo, vydaly se na „Cestu do Afriky“ na výstavu Bílého Kanibala, kde mohly vidět příběh cestovatele Johna L. Broma. Dozvěděly se, jak se v Africe žije a jak slaví Vánoce. Svoje poznatky si mohly ověřit pracovním listem, který zvládly na jedničku J Návštěva se všem moc líbila J

Foto zde:

Florbalisté 3. ZŠ přeborníky okresu v kategorii mladších žáků.

 

      Dne 6.12.2019 se konalo ve sportovní hale ve Velebudicích okresní kolo ve florbale žáků a žákyň. Tohoto turnaje se v kategorii mladších žáků ( 6. a 7. třída ) i vítězové mostecké divize – žáci 3. ZŠ Most. Z  mostecké divize si do finálového turnaje přinesli vítězství nad 4. ZŠ Most 2 : 1. Dalším soupeřem byli žáci ze ZŠ Meziboří, kterým jsme podlehli 2 : 5. Před posledním zápasem se situace v tabulce  tak zamotala, že jsme věděli , že v případě výhry nad Sportovní školou Litvínov turnaj vyhrajeme a případě prohry skončíme na čtvrtém tedy posledním místě. Utkání bylo dramatické do poslední chvíle a nakonec jsme zvítězili 2 : 1 a stali se přeborníky okresu Most.

Sestava vítězů : Šulc, Novotný, Peroutka M., Podkul, Stríž, Pátek, Dostál, Břenda.

                                                                                                                     JIří Ceral

Foto zde:

 

Žáci 6.B navštívili Oblastní muzeum a galerii v Mostě

BÍLÝ KANIBAL - AFRICKÁ ODYSSEA FILMAŘE A CESTOVATELE JOHNA L. BROMA

 

Dne 3.12. Žáci 6.B navštívili  Oblastní muzeum a galerii v Mostě

 

Stačil jeden krok a byli uprostřed Afriky. Poznali výjimečný osud muže, který se narodil jako obyčejný kluk v Chocni v době Františka Josefa I. Točil filmy s Vlastou Burianem, Lídou Baarovou a dalšími hvězdami první republiky. Emigrace po druhé světové válce ho pak zavála až do srdce Afriky. Zjistili, kde se Brom narodil a čím se živil ve své zemi.

Ve skupinkách odpovídali žáci na otázky v pracovním listě. Prohlídka se nám všem velice líbila.

                                                                                                          Bc. Romana Policarová

Foto zde:

 

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter