Informace pro rodiče - školní družina

Informace pro rodiče - školní družina

Tisk Email
Informace pro rodiče :
Poplatek za školní družinu září - prosinec / 2019
částku:  560,- Kč uhraďte na číslo účtu 107-6131000227/0100
nejpozději do 15. září 2019

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter