Zápis  do první třídy šk. rok 2019/2020

Zápis do první třídy šk. rok 2019/2020

Tisk Email

Vážení rodiče, zápis do 1.třídy se koná 4. a 5.dubna 2019 vždy od 14 do 17 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019 (tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Další informace viz příloha.


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter