Podřazené kategorie

Informace pro rodiče žáků ohledně stravování (0)

 

Vážení rodiče, z důvodu zabezpečení hygienických opatření

plynoucích z většího výskytu koronaviru, budou zavedena tato pravidla pro přihlašování a odhlašování

obědů pro žáky.

1) Přihlašovat nebo odhlašovat obědy pouze telefonicky nebo elektronicky přes E-jídelníček.

2) Rodiče žáků, kteří onemocní, si mohou pouze první den nemoci přijít pro oběd, a to v čase od 11:25 do 11:40 hod. vchodem z terasy školní družiny. Na dveřích je zvonek. Po zazvonění přijde personál školní jídelny, který si od rodičů vezme nádoby na jídlo.

3) Na další dny nemoci je nutné obědy odhlásit. V době nemoci žáka se obědy nevydávají.

4) Rodiče, kteří budou chtít dítě přihlásit ke stravování, mohou tak učinit elektronicky ( přihláška je umístěna na webu naší školy) vyplněnou přihlášku naskenovat a zaslat na e-mail kuchyn@3zsmost.cz, nebo přinést vyplněnou do kanceláře jídelny a to z Brněnské ulice ( ze dvora školy).

 

Telefon do jídelny: 733 143 582

Vedoucí školní jídelny

Michal Burda

Zobrazit položky...

Informace organizace výuky od 30.11. 2020

     Vážení rodiče, od 30.11.2020 dochází k další úpravě otevření školy.

 

30.11.2020 nastupuje na prezenční výuku celý první stupeň a deváté ročníky.

 

Ostatní třídy druhého stupně tj. 6. ročníky až 8.ročníky, se budou střídat po týdnech sudý/lichý. Rozpis je součástí této informace.

 

Školní družina je zajištěna v plném rozsahu.

 

Školní jídelna – žáci prvního stupně, kteří byli přihlášeni k obědům, budou automaticky přihlášeni a v případě, že se nebudou od 30.11. stravovat, je nutné, aby je rodiče odhlásili do 27.11.2020. Stejně tak to bude u žáků devátých ročníků.

 

Žáci druhého stupně 6. – 8. tříd v rámci prezenční výuky budou přihlášeni automaticky a je také nutné je odhlásit v případě, že nebudou obědvat.

V případě, že tito žáci budou mít distanční vzdělávání, je možné po přihlášení zajistit vyzvednutí oběda do jídlonosičů v době od 12:15 hod do 13:00 hod.   

Jídelníček je na www stránkách školy.   

 

Ve vestibulu školy budou dne 27.11. zrušeny přihrádky na úkoly jednotlivých tříd.

 

V dokumentech naleznete a prostřednictvím třídních učitelů budete informováni, jakým způsobem budou žáci nastupovat do školy.

 

 Informace k organizaci výuky od 30.11.2020 viz příloha

Informace pro rodiče po opatření vlády od 18.11.2020

Informace pro rodiče po opatření vlády od 18.11.2020

     Vážení rodiče, na základě nových opatření vlády bude od 18.11.2020  probíhat výuka  žáků zařazených do přípravné třídy základní školy a  žáků 1. a 2. ročníků základních škol dle přiložené přílohy.

 

                                                                                                                                          Mgr. Forman Josef

                                                                                                                                              ředitel  školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

·    

· 

Informace pro rodiče po opatření vlády od 14.10.2020 - aktualizace ke dni 15.10.2020

Vážení rodiče,

na základě nových opatření vlády bude od 14.10.2020 do 2.11.2020 probíhat výuka pro žáky celé školy distančním způsobem.

Aktuální informace

V době distančního vzdělávání bude vestibul školy otevřen od 8.00 hod do 12.00 hod. Zde budete mít k dispozici materiály od učitelů a zároveň možnost odevzdat zadané vypracované úkoly (pokud nejsou odevzdány elektronicky). Každý odevzdaný materiál musí být čitelně označený jménem a třídou. V případě, že budete potřebovat přijít v jiném čase, je nutné se osobně domluvit třídním učitelem nebo asistentkou.

On-line komunikace na druhém stupni bude probíhat v době rozvrhu hodin v rozmezí první až páté vyučovací hodiny. Tuto on-line komunikaci si budou organizovat vyučující jednotlivých předmětů dle potřeby a možností.

 

Hodnocení žáka v době distančního vzdělávání bude záležet na jeho aktivitě a odevzdaných úkolech.

Školní družina a školní klub budou v daném období uzavřeny.

Obědy pro vaše děti jsou automaticky odhlášeny.

Po dobu tohoto opatření je nutné spolupracovat s jednotlivými vyučujícími, neboť distanční studium je pro vaše dítě povinné na základě novelizace Školského zákona

 

                                                                                                                                                                                        Mgr. Forman Josef

                                                                                                                                                                                           ředitel  školy

 

 

                                                                                                                                                     

Informace pro rodiče žáků ohledně stravování

Vážení rodiče, z důvodu zabezpečení hygienických opatření

plynoucích z většího výskytu koronaviru, budou zavedena tato pravidla pro přihlašování a odhlašování

obědů pro žáky.

1) Přihlašovat nebo odhlašovat obědy pouze telefonicky nebo elektronicky přes E-jídelníček.

2) Rodiče žáků, kteří onemocní, si mohou pouze první den nemoci přijít pro oběd, a to v čase od 11:25 do 11:40 hod. vchodem z terasy školní družiny. Na dveřích je zvonek. Po zazvonění přijde personál školní jídelny, který si od rodičů vezme nádoby na jídlo.

3) Na další dny nemoci je nutné obědy odhlásit. V době nemoci žáka se obědy nevydávají.

4) Rodiče, kteří budou chtít dítě přihlásit ke stravování, mohou tak učinit elektronicky ( přihláška je umístěna na webu naší školy) vyplněnou přihlášku naskenovat a zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo přinést vyplněnou do kanceláře jídelny a to z Brněnské ulice ( ze dvora školy).

 

Telefon do jídelny: 733 143 582

Vedoucí školní jídelny

Michal Burda

Informace ohledně nošení roušek.

Vážení zákonní zástupci,
na základě rozhodnutí Centrálního řídícího týmu Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov, je povinné od 10.září nošení roušek ve veřejných prostorách školy. Toto se týká chodeb, šaten, toalet. O nošení roušek ve třídách při vyučování rozhoduje vyučující.  
Prosíme Vás, abyste děti vybavili minimálně dvěma rouškami na den a sáčky k jejich uložení. Děkujeme za Vaši součinnost.

 

Volba členů školské rady naší školy

Vážení rodiče,

Dne 8.9.2020 se koná volba členů školské rady naší školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků. Probíhá podle volebního řádu, který vydala Rada města Mostu 1.5.2015 podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Viz příloha.

Informace pro zákonné zástupce o organizaci vzdělávacích aktivit žáků druhého stupně od 8. června do konce školního roku 2019/2020

 

· První den příchodu do školy je nutné přinést do školy podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. K dispozici je na WWW školy nebo jejím vestibulu.

· Konzultační hodiny budou probíhat v době od 8:00 hodin do 12:25 hodin (5 vyučovacích hodin) v určených dnech. Každý ročník jeden den v týdnu. O případné změně budou rodiče a žáci včas informováni.

· Oběd bude možné žákům zajistit v době, kdy žák bude přítomen na konzultačních hodinách.

· Provoz školy a hygienických opatření je následující

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry. Všechny osoby nacházející se před školou musí mít zakrytá ústa a nos.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Pedagog, který bude zahajovat konzultační den vyzvedne žáky před školu, zkontroluje, zda mají 2 roušky a sáček pro uložení. Pokud žák nebude mít ochranné roušky nebude zařazen do skupiny, ale vykázán do vymezeného prostoru. Vzniklá situace bude řešena s rodiči.

- Hromadné přesuny organizuje pověřený pedagogický pracovník, který je určen k dané skupině po celou dobu pobytu ve škole.

- Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Vyučující zajistí v průběhu každé hodiny (a 45 min) po cca 20-ti minutách vyvětrání. V případě příznivých povětrnostních podmínek zajistí větrání v průběhu celé přestávky mezi hodinami, jinak pouze 5 minut.

- V hodinových intervalech bude zajištěna po dobu přípravy dezinfekce klik dveří a spínačů světla.

- Každý žák po příchodu do třídy použije dezinfekci rukou, kterou mu v postřikovači poskytne vyučující. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.

- Žáci si mohou podle svého rozhodnutí ponechat roušku dobrovolně i v případě, že je zachována požadovaná vzdálenost 2m. O použití roušek rozhoduje vyučující.

- Ve třídě budou lavice uspořádány tak aby vyhovovaly doporučení MŠMT. Toto uspořádání nelze měnit. Ve třídě bude stanoven zasedací pořádek, který je neměnný.

- Každý žák po skončení vzdělávacího bloku použije dezinfekci rukou, kterou mu v postřikovači poskytne vyučující. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.

· Způsob příchodu, odchodu a omlouvání žáků

- Po dobu příchodu žáků bude určen dohled před školou, který bude dbát na dodržování principů pobytu žáků před školou.

- Jednotlivé skupiny budou dopolední blok končit podle časového harmonogramu tak, aby se skupiny nestřetávaly při odchodu ze školy.

- Odchod žáků bude organizován pedagogickým pracovníkem.

- Omlouvání žáků bude zajištěno prostřednictvím ŽK

Stiskněte Enter
Stiskněte Enter