Informace pro rodiče a strávníky

Informace pro rodiče a strávníky

Vážení rodiče a strávníci,

Bohužel v úterý 14.05.2019 došlo k poruše jídelního systému, čímž došlo pravděpodobně

ke změnám v objednávkách obědů.

Žádám Vás tímto o zkontrolování a popřípadě o opravu na objednávkovém boxu nebo přes internet.

Omlouvám se za vzniklé potíže a děkuji za pochopení.

 

Michal Burda

Vedoucí školní jídelny

Upozornění školní jídelny pro rodiče stravujících se dětí !

      Žádám rodiče dětí, kterým byl v současnosti vrácen přeplatek stravného za kalendářní rok 2018.     Aby si zkontrolovali stav kreditu na účtu stravného u dítěte, pokud je zůstatek 0 Kč, je zapotřebí do 28.12.2018 znovu uhradit stravné ve výši 580 Kč. Pokud úhrada nebude uhrazena, dítě nebude moci odebírat od ledna stravu.                                                                                                                                                            Děkuji za pochopení.          VŠJ Michal Burda 

Informace pro rodiče k přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

 

MŠMT stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou takto:

Čtyřleté obory vzdělávání:

1.termín:  pátek 12.4.2019

2.termín:  pondělí 15.4.2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.termín: úterý 16.4.2019

2.termín: středa 17.4.2019

Přihlášky na střední školy obdrží žáci v lednu 2019, informativní schůzka pro rodiče proběhne 8.1.2019 od 15.45 v učebně přírodopisu.

Pozvánka na den otevřených dveří

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní setkání u příležitosti 50. výročí založení Základní školy U Stadionu. Setkání se uskuteční 17. 11. 2018 v budově školy.

PROGRAM:

  • 10.00   otevření školy
  • 11.00   slavnostní zahájení (ředitel školy)
  • 11.15   kulturní program (pěvecká a recitační vystoupení žáků a pedagogů)
  • 12.00   zdravice hostů (účast přislíbili představitelé města Mostu)
Stiskněte Enter
Stiskněte Enter